Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Debatt

2019.02.05

Revisor – ett yrke med stora utvecklingsmöjligheter

Revisorsyrket kräver – och förtjänar – lite mer nyans än så. Det skriver fyra revisorer från Grant Thornton angående senaste tidens debatt om revisorsassistenter som slutar i förtid.

I en publicerad på tidningenbalans.se 11 januari ställer Pernilla Broberg och Nellie Gertsson frågan ”Hur får vi revisorsassister att stanna?” Artikeln belyser de utmaningar som vår bransch står inför och vad arbetsgivare behöver fundera kring. Vi håller med om flera av de stora utmaningar som branschen behöver lösa för att attrahera fler att bli revisorer. Vi tycker dock att det vore hemskt sorgligt om vi spenderade dygnets vakna timmar åt att göra meningslösa, repetitiva uppgifter, som vi menar att artikeln kan ge sken av. Vi tycker att revisorsyrket kräver – och förtjänar – lite mer nyans än så.

Varför har vi valt att stanna och ta steget från revisorsassistent till revisorer?

Vi arbetar i ett yrke med ständig utveckling. Vår känsla är att för varje dag, vecka och år blir vi bättre på våra arbetsuppgifter. Det är tillfredställande att ständigt få utvecklas och utmanas i nya roller och med nya ansvarsområden. Där vi arbetar får man allt som oftast gehör om det är någon speciell arbetsuppgift som man är mer intresserad av, exempelvis inom en viss bransch eller genom att medverka i interna utvecklingsprojekt. Finns viljan, finns oftast möjligheten. Mycket är upp till individen att se till att driva sin egen utveckling på byrån.

Omvärlden är i ständig förändring, likaså är de kunder som vi arbetar med och de lagrum som vi behöver förhålla oss till. Därmed är utveckling a och o. Lyft blicken! Fyra olika kunder, fyra verifikationsgranskningar, fyra olika affärssystem som ständigt ändras – är det ens möjligt att kalla detta monotont arbete?

Vi har ett väldigt socialt arbete. Vår erfarenhet är att det finns en enorm känsla av samhörighet och en gemenskap bland kollegor; inom revisionsteamen och tillsammans med kund. Livliga diskussioner sker i mötesrum och i korridorerna. Om man gillar att ha kontakt med kunder och diskutera deras utmaningar och arbeta nära deras affär finns alla möjligheter till detta, som en motpol till att drunkna i administrativa uppgifter.

Trots att vi tillhör en bransch som är styrd av tidpunkter och regelverk, så finns det ett stort utrymme av självständighet och flexibilitet i yrket. Två av oss arbetar som manager, en av oss varierar arbete mot kund med en gruppchefsroll och en av oss arbetar aktivt för partnerskap. Fyra revisorer – alla med olika syften.

Vad tror vi konkret behöver göras för att fler ska vilja stanna i branschen?

Prata mer om syftet med revision. Som revisor är du en viktig del för att skapa tillit i det kapitalistiska systemet. Så att bankväsen, investerare, aktieägare, leverantörer, anställda, kunder, staten och en mängd andra intressenter kan lita på de finansiella rapporterna. I ett makroperspektiv bidrar det till starkare företag som har bättre förutsättningar att generera arbetstillfällen och skattepengar till vårt gemensamma samhällskontrakt.

Prata om varföristället för hur. Revisionsbranschen behöver prata oftare om varför vi gör det vi gör och inte fokusera på hur vi gör det. På så sätt ökar den grad av erfarenhet och kunskap revisorer besitter inom riskhantering. Jobbet får inte reduceras ner till ifyllande av checklistor och diverse mallar, det är att överfokusera på just hur.

Investera mer i digitalisering. Vi skapar värde för oss själva och våra kunder genom lärande, i kundkontakten och den tillhörande kundleveransen. I den meningen är digitaliseringen ett viktigt verktyg som frigör vår tid till just det. Inget syfte och inget varför kommer eliminera känslan av att det stundtals finns tråkiga, repetitiva och monotona arbetsuppgifter. Samtidigt får vi inte glömma att revisionen är ett hantverk och att det finns ett lärandemoment i att bemästra revisionens alla delar, för att kunna bygga upp en magkänsla och en professionell bedömning. Digitaliseringen ersätter bara vårt hur, inte vårt varför.

Sluta prata hållbarhet och bli mer hållbara. Arbetsgivare behöver ge ökad möjlighet till planering av revisioner för att hålla koll på arbetsbelastningen. Kundstrukturer behöver ses över och budgetar utmanas och ifrågasättas. Perioder av återhämtning behövs – och notera att vi pratar perioder i plural och inte bara ”en lång och skön sommar”. Om vi ska vara samhällets ryggrad, så är det inte rimligt att dessa uppgifter utförs under enorm stress och press. Vi tror att detta är en utmaning för alla i branschen. Det som gör oss hoppfulla är att där vi arbetar har man nu ett uttalat affärsmål om ett mer hållbart arbetsliv, även om vi också har en lång väg att gå.

Se över utbildnings- och karriärmöjligheterna.Utbildningen på revisionsbyråerna behöver skräddarsys i högre grad. Att tillhöra en utbildningskull under en längre tid bygger visserligen relationer, men bidrar inte till en känsla av självständighet och ägandeskap över den individuella utvecklingen. Att kunna gå utbildningar och få uppdrag utöver sin ”matris” är snarare något som borde premieras än limiteras. Bli bättre på att lyfta fram att det finns andra karriärvägar än att bli partner.

Slutligen. Vi står bakom att vissa delar inom yrket kräver förändring för att vara i linje med både nutid och framtid. Men det har börjat hända grejer, både där vi arbetar och hos andra byråer. I debatten menar vi att vi inte får glömma bort revisorns viktiga roll i samhället, alla fantastiska utvecklingsmöjligheter som finns. Att förändra lagar, krav och strukturer är en sak. Men att förmedla en nyanserad bild av vårt yrke och vad vi bidrar med börjar hos var och en av oss i branschen.

Det här är en debatt på Balans. Åsikter och synpunkter som framförs är författarens egna.

!

Delta i debatten!

Ring 08 506 112 49 eller skicka ett mejl till .

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare