Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2023.08.04

Revisionsbyrån Frejs lanserar babyboarding

Tryggare föräldraskap och bättre kontinuitet för både medarbetare och kunder. Det är tanken bakom revisionsbyrån Frejs nya HR-koncept babyboarding.

text:

Dan Håfström

Preboarding, onboarding och offboarding känner de flesta till. Nu lanserar revisionsbyrån Frejs en ny medlem i ”boarding”-familjen: babyboarding. Pappan till babyboardingen är HR-koordinator Oscar Björkestam. Han berättar att idén är sprungen ur byråns uttalade vilja att skapa en struktur i att överlämna lätt och rätt innan den anställde går på föräldraledighet. 

– Att få barn är omvälvande, och jag tror att känslan av att arbetsgivaren bryr sig om ens föräldraskap är viktig för att få blivande föräldrar att känna sig trygga, säger Oscar Björkestam.  

Babyboardingen omfattar en plan och struktur kring tiden innan, under och efter föräldraledigheten. Babyboardingen börjar cirka tre månader före föräldraledighetens beräknade start och involverar olika delar av organisationen: medarbetaren själv, gruppchef, operativ chef, ekonomichef och HR. Babyboardingen rör även förälderns väg tillbaka till jobbet. För varje uppdrag inom babyboardingen finns en ansvarig som meddelas per mejl när uppdraget ska utföras.
– Babyboardingen beskriver vad som ska utföras och när det ska utföras och gör processen och allas ansvar väldigt tydligt. Det ska inte finnas några lösa trådar. Bland det viktigaste är självklart en ordnad överlämning, att medarbetaren kan trappa ned i god tid, och att kollegor som ska ta över blir insatta i de olika kunderna. Tanken är att skapa kontinuitet, trygghet och säkra kvaliteten för både våra medarbetare och våra kunder, säger Oscar Björkestam. 

Just nu har Frejs cirka tio medarbetare som är eller som inom det närmaste kommer bli föräldralediga. Eftersom babyboardingen lanserades i april så är det bara några stycken av dem som hunnit pröva på konceptet i verkligheten.  

– Vi har fått mycket positiva reaktioner från medarbetarna. De tycker att det är väldigt skönt med den här tydligheten. Vi ser även vikten av att låta babyboardingen utvecklas över tid genom att vi får input från medarbetarna om vad som kan bli bättre. 

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare