Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2023.10.25

Revisionsbyråer vill inte granska bostadsrättsföreningar

Bostadsrättsföreningarna är en stor kundgrupp för redovisningskonsulter och revisorer. Men nu aviserar många av de stora byråerna att de kommer tacka nej till brf-uppdrag.

text:

Eric Widegren

Bostadsrättsföreningarna utgör en stor kundgrupp för landets redovisningskonsulter och revisorer. Under senare tid har dock många av de stora revisionsbyråerna aviserat att de kommer att tacka nej till uppdrag från bostadsrättsföreningar. En anledning är att revision av bostadsrättsföreningar innebär en särskild komplexitet som skiljer sig från andra typer av uppdrag. Styrelsen i en bostadsrättsförening arbetar i regel ideellt och saknar ofta kunskap om den formalia som omgärdar det ekonomiska arbetet. Dessutom finns det många medlemmar (ägare) vilket gör att minoritetsregler och formalia blir extra viktigt. Det ställer höga krav på revisorn.

Grant Thornton är en av de byråer som inte längre erbjuder sina tjänster till bostadsrättsföreningar.

Det kan vara en utmaning att styrelsens kompetens och kvaliteten på redovisningsfunktionen varierar.
Joachim Linder, Grant Thornton. Foto: Grant Thornton

– Det kan vara en utmaning att styrelsens kompetens och kvaliteten på redovisningsfunktionen varierar. Revisionen kan bli extra komplicerad och kräva mer granskning. Vi ser därför att det finns ett behov av revisorer med specifik kompetens som granskar just bostadsrättsföreningar. På Grant Thornton har vi som strategi att fokusera på entreprenörsföretag. Det innebär att vi prioriterar bort annan typ av verksamhet, säger Joachim Linder, Business Leader Assurance på Grant Thornton.

En annan revisionsbyrå som valt att tacka nej till uppdrag från bostadsrättsföreningar är PwC. Företaget kommenterar inte enskilda kundgrupper men menar att varje kundgrupp har sina specifika förutsättningar och påverkas i olika grad av befintliga och nya regelverk. Det ställer höga krav på den som ska utföra revisionen.

– En revision av företag och organisationer skapar förtroende genom en oberoende granskning och är därmed essentiellt för ett väl fungerande samhälle och näringsliv. En förutsättning är att den som utför revisionen, förutom relevant kunskap om verksamhet, bransch och eventuell särlagstiftning, även har ett starkt fokus på den kundgrupp som man väljer att arbeta med, säger Pontus Tonning, Assurance Leader på PwC.

Annons

Så påverkas bostadsrättsföreningarna

Revisorsinspektionen uppger att de har svårt att bedöma effekten av att de stora byråerna väljer att avsäga sig uppdrag från bostadsrättsföreningar.

Anna-Karin Brusk Rönnqvist. Foto: Dan Sjunnesson, Studio CA

– Det innebär givetvis att berörda föreningar behöver hitta en annan lösning för revisionen, men vi har i nuläget svårt att uppskatta effekterna på aggregerad nivå. Om det inte finns andra revisorer som vill ta uppdragen kan det uppstå en diskrepans mellan utbud och efterfrågan. Vi känner dock inte till att det finns en sådan diskrepans i dagsläget, säger Anna-Karin Brusk Rönnqvist, chefsrevisor på Revisorsinspektionen.

HSB påverkas inte av storbyråernas beslut då de anlitar Borevision som bara inriktar sig på bostadsrättsföreningar och ekonomiska föreningar. Enligt Niklas Widebeck analyschef och medlemsexpert på HSB kan det dock leda till en brist på nationella aktörer och en försämrad konkurrens.

På Grant Thornton tror man i stället att beslutet kan få många positiva effekter.

– Det är naturligt att revisionsbolag av olika storlek är inriktade mot olika branscher och kunder. Vi tror att en viss specialisering ökar kvaliteten, vilket i slutändan gynnar kunderna. Vissa revisionsbyråer kommer att kunna fokusera på bostadsrättsföreningar och bli experter inom just det området, säger Joachim Linder.

Läs även:

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare