Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Karriär

2022.12.09

Rekryteringsrace inom hållbarhet

Det pågår en massiv kompetensutbyggnad på de stora revisionsbyråerna för att möta efterfrågan på hållbarhetsområdet. Förutom nyrekrytering jobbar storbyråerna med kompetensutveckling av den befintliga personalen, på både bredden och djupet.

text:

Rakel Lennartsson

illustration:

Jet Hilferink

Nya lagar och regler på hållbarhetsområdet duggar tätt och träffar successivt allt fler företag.

– Vi har noterat en tydlig ökning i efterfrågan för olika granskningstjänster. Såväl hållbarhetsredovisningar som andra rapporter till exempel kopplat till hållbara finansieringslösningar, säger Outi Alestalo, delägare i EY.

För att möta efterfrågan arbetar byråerna på flera fronter, visar Balans enkät. ESG-kompetensen byggs på både bredden och djupet.

– Det handlar dels om grundkompetens för våra medarbetare som arbetar med rådgivning, dels om att bygga specialistkompetens för våra medarbetare inom affärsområdet ESG, säger Linda Corneliusson, ansvarig för ESG inom revision, PwC.

PwC har på kort tid ökat till 60 ESG-specialister, men säger samtidigt att det bara är en början. På KPMG har det skett en massiv nyrekrytering bara det senaste halvåret.

– Det senaste halvåret har vi förstärkt KPMG SLL (Sverige, Lettland och Litauen) med närmare 100 nya medarbetare som stöttar ESG-agendan ur ett bredare perspektiv, säger Tina Zetterlund, delägare i KPMG.

Grant Thornton satsar främst på att utbilda befintlig personal, eftersom det befintliga rekryteringsunderlaget är så litet. Flera byråer uppger att den redan håra konkurrensen om talangerna blivit ännu hårdare och det gäller inte minst hållbarhetskompetens.

Lennart Nordqvist, delägare i Deloitte, påpekar att det i grunden är glädjande att det nu är så många som nu vill arbeta med hållbarhetsfrågorna och ser dem som viktiga.

– Vi märker ett stort intresse från våra medarbetare att arbeta med och lära sig mer om hållbarhetsfrågor, säger han.

Läs alla svar från representanter från de större byråerna i branschen om hur de bygger sin hållbarhetskompetens i ljuset av nya tuffa lagar och kraftigt ökad efterfrågan.

Missa inte Balans nr 6 med tema hållbarhet och CSRD.

 

Fortsätt läsa!

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare