Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2023.03.10

Rekordstort intresse för vårens revisorsprov

Intresset för att bli auktoriserad revisor är på topp, åtminstone att döma av hur många som vill ta revisorsexamen. Inför provet i maj har 132 personer sökt.

text:

Björn Dickson

Det är många som har ansökt om att få göra revisorsexamen i vår. Hela 132 personer vill göra provet den 29–30 maj som genomförs på Stockholmsmässan i Älvsjö. För att bli auktoriserad revisor krävs att man klarar revisorsprovet med godkänt resultat.

Under 2022 genomfördes två prov. Sammanlagt 370 personer deltog. Av dem som skrev provet blev 239 godkända, 122 kvinnor och 117 män.

Under 2020 klarade 46 procent provet. Under 2021 var det 55 procent som klarade provet med godkänt resultat och under 2022 var det alltså 65 procent som klarade provet.

Vet inte varför

– Vi vet inte varför det är fler som vill skriva nu. Vi för register över kvalificerade revisorer, men vi vet till exempel inte hur antalet personer som anställts som revisorassistenter på revisionsföretagen fluktuerat mellan åren, säger Anna-Karin Brusk Rönnqvist som är chefsrevisor på Revisorsinspektionen.

Anna-Karin Brusk Rönnqvist. Foto: Dan Sjunnesson, Studio CA

Samtidigt som intresset är stort är det många som lämnar yrket.

– Vi har en stadigt minskande revisorskår trots påfyllning av nya auktoriserade revisorer som precis skrivit provet för revisorsexamen och klarat det.

Färre kvinnor än män

Andelen kvinnor bland dem som avlägger prov för revisorsexamen har i medeltal varit 45 procent under de senaste fem åren.

– Bland dem som skriver provet för revisorsexamen är fördelningen mellan män och kvinnor relativt jämn. När det gäller antalet delägare på revisionsföretagen finns det fortfarande betydligt färre kvinnor än män, säger Anna-Karin Brusk Rönnqvist.

Under 2022 var det alltså 370 personer som gjorde provet. Exakt lika många kvinnor som män deltog, 185 av vardera könet.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare