Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Under 2023 lämnades 46 procent av det totala antalet årsredovisningar in digitalt
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2024.01.17

Rekordmånga årsredovisningar lämnades in digitalt – men fler behövs

Totalt 326 574 årsredovisningar lämnades in digitalt under 2023. Det är 72 000 fler än 2022. Bolagsverket menar att revisorerna har en central roll för få ännu fler att välja den digitala vägen.

text:

Kristina Israelsson

Under 2023 lämnades 46 procent av det totala antalet årsredovisningar in digitalt. Även andelen årsredovisningar som lämnats in tillsammans med revisionsberättelsen ökade från drygt 25 000 till drygt 45 000. Nina Brede, verksamhetsutvecklare på Bolagsverket tycker att det är glädjande att antalet digitalt inlämnade årsredovisningar fortsätter att öka. Hon hoppas att den positiva trenden håller i sig och att ännu fler kommer att välja digitalt framför papper under 2024.

Nina Brede. Foto: Anders Thorsell

− Vi ser att det finns en potential inom årsredovisning med revisionsberättelse där möjligheterna till en ökad digital ingivning är stor. I det arbetet har revisorerna en betydande roll genom att vägleda sina kunder in i det digitala, säger Nina Brede till Balans.

Något annat som sticker ut i Bolagsverkets årliga statistik är den höjda andelen automatavslut som för 2023 var 1,5 procent högre än 2022. På drygt 326 000 digitala årsredovisningar är 1,5 procent en betydande andel, konstaterar Nina Brede.

−Under 2023 fick även den första gruppen K4-företag som består av cirka 450 företag i Sverige, möjligheten att lämna in sin årsredovisning digitalt och cirka 10 procent av dem valde att göra det. Så nu gäller det att få ännu fler av dessa företag att upptäcka fördelarna med digital inlämning.

Vad behöver konkret göras för att få ännu fler företag att lämna in sin årsredovisning digitalt?

−Vi på Bolagsverket behöver möjliggöra för fler företagsformer att lämna in årsredovisningen digitalt. Sen gäller det att fortsätta med att synliggöra fördelarna med digital inlämning och få fler att inse att digitalt är det nya normala. Under 2023 fick exempelvis endast 4 procent av de som lämnade in sin årsredovisning digitalt ett föreläggande om komplettering medan motsvarande siffra för de som lämnade in på papper var cirka 10 procent. Det säger ganska mycket.

I Danmark och Norge är det sedan flera år obligatoriskt att lämna in sin årsredovisning digitalt. Under 2026 kan det bli obligatoriskt att lämna in årsredovisningen digitalt även i Sverige. Bolagsverket inväntar lagrådsremissen och därefter beslut i riksdagen, men arbetar aktivt med att underlätta för företagen att ta steget redan nu.

− Det är bara en tidsfråga innan digital årsredovisning blir obligatorisk även i Sverige och vi på Bolagsverket samarbetar med olika parter som är inblandade i arbetet med årsredovisningar för att kunna utveckla den funktionalitet som efterfrågas, säger Nina Brede.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare