Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Yrkesvardag

2023.01.18

Regeringen vill se ny momslag i sommar

En ny momslag har diskuterats länge. Nu lägger regeringen ett förslag på riksdagens bord. Syftet är att lagen ska bli enklare och mer begriplig. Den nya momslagen ska börja gälla den 1 juli, är det meningen.

text:

Björn Dickson

Hans Peter Larsson. Foto: Christian Gustavson

– Det här är ett förslag som FAR har sett fram emot länge. Nu återstår att sätta sig in i detaljerna. Detta är regler som alla FAR:s medlemmar måste förstå, säger Hans Peter Larsson, Auktoriserad Skatterådgivare och skatteansvarig på FAR.

Sommaren 2020 publicerade en utredning sitt betänkande om en ny momslag. I februari 2022 kom en lagrådsremiss. Nu kommer alltså regeringens proposition om en ny mervärdesskattelag.

Många har klagat länge över krångliga momsregler. Den momslag som regeringen nu föreslår är en omarbetning av den nuvarande lagen som får en ny struktur. Lagen ska också få ett modernare språk och den ska anpassas till EU:s mervärdesskattedirektiv när det gäller begrepp, struktur och systematik.

Regeringen vill också att lagen anpassas så att bestämmelserna om kostnadsdelning mellan föreningar inte är snävare än vad EU-rätten kräver.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare