Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Yrkesvardag

2022.03.18

Regeringen vill se ny modell för reseavdrag

Regeringen föreslår en ny skattereduktion för resor till och från arbetet. Reduktionen ska baseras på hur långt man har till jobbet. Däremot ska det inte spela någon roll hur man tar sig fram – bil, kollektivtrafik eller cykel.

text:

Björn Dickson

Kostnaden för resan kommer inte att spela någon roll, i stället är det alltså resans längd som avgör. Man måste ha minst 15 kilometer till jobbet för att få reduktionen. Enligt regeringen motsvarar det ungefär beloppsgränsen i dagens reseavdrag för dem som reser till jobbet dagligen och som har dålig tillgång till kollektivtrafik.

Regeringen skriver också att sex kronor per mil i skattereduktion skulle motsvara ungefär den skattelättnad som schablonbeloppet för bilresor ger i dagens reseavdrag vid en marginalskatt på 32 procent.

Den föreslagna modellen innehåller en regional differentiering som innebär att man får en skattereduktion på fem kronor per mil för den del av resan som överstiger 1,5 mil enkel väg utanför storstadskommunerna. I storstadskommunerna måste man ha minst tre mil till jobbet. Skattereduktion ska ges upp till en övre avståndsgräns på åtta mil enkel väg.

Regeringen utgår från den indelning som Tillväxtanalys gör och nämner följande storstadskommuner:

  • Stockholms län: Botkyrka, Danderyd, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands Väsby, Upplands-Bro och Österåker.
  • Västra Götalands län: Göteborg, Lerum, Mölndal och Partille.
  • Skåne län: Burlöv, Lomma, Lund, Malmö, Staffanstorp och Vellinge.

 

Förstärkt skattereduktion på gång

Senare i vår tänker regeringen skicka ut en promemoria på remiss med förslag om en förstärkt skattereduktion. Förstärkningen innebär att skattereduktion ska få göras med åtta kronor per mil i stället för de fem kronor per mil som lagrådsremissens modell bygger på. Enligt den planerade promemorian ska övre avståndsgränsen höjas från åtta mil till tolv mil. Den förstärkningen väntas innebära att skattereduktionen utökas med cirka fyra miljarder kronor per år.

Man måste ha minst 30 resdagar under beskattningsåret för att få skattereduktion. Samtidigt kan man inte få skattereduktion för fler än 210 dagar under året.

Regeringen tror att den nya modellen inte kommer att vare sig minska eller öka statens skatteintäkter.

Föreslagen modell enklare

Omkring 260 000 skattebetalare fler än i dag väntas kunna göra avdrag för resan till och från jobbet, enligt regeringen. Regeringen vill bland annat att den förslagna modellen ska vara enklare än dagens och att det ska bli mer förmånligt att använda mindre miljöbelastande färdmedel.

Regeringen beslutade om en lagrådsremiss den 17 mars. Förslaget ska nu granskas av lagrådet och regeringen siktar på att de nya reglerna kan träda i kraft den 1 januari 2023.

Förslaget innehåller ingen ändring av reglerna om avdrag för hemresor. Den som måste bo på två olika orter på grund av arbetet får även i fortsättningen göra avdrag för en hemresa per vecka.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare