Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Yrkesvardag

2023.01.24

Regeringen vill förenkla 3:12 ännu mer

Den kommitté som på regeringens uppdrag ska komma med förslag för att förenkla 3:12-reglerna ska få ett utökat uppdrag. Kommittén ska utöver det tidigare uppdraget också föreslå förändrade regler för att ytterligare främja entreprenörskap och underlätta ägarskiften.

text:

Björn Dickson

Hans Peter Larsson. Foto: Christian Gustavson

Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR, välkomnar nyheten:

– Det förtydligande tilläggsdirektivet är mycket välkommet och positivt för rådgivare, företag och ägare. Att ett tilläggsdirektiv behövs är något som FAR har framhållit i flera sammanhang.

Tydligare regler för ägare till fåmansbolag är en av FAR:s prioriterade skattefrågor.

Förra regeringen

Den 25 maj 2022 tillsatte den dåvarande regeringen en kommitté med uppdrag att lämna förslag med syftet att förenkla 3:12-reglerna. Det är den kommittén som nu kommer att få ett utökat uppdrag av den nuvarande regeringen.

Regeringen vill att kommittén ska analysera på vilket sätt 3:12-reglerna kan förändras för att villkoren för små och medelstora företag ska förbättras. Detta gäller särskilt företagens möjlighet att växa, anställa och attrahera kapital. Här ska kommittén inrikta sig på utomståenderegeln och bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet.

Undantag medges

Skatteverket skriver på sin hemsida att beskattningen av kapitalinkomster enligt reglerna i inkomstskattelagen i vissa fall kan leda till ett för högt skatteuttag. Detta gäller bland annat då andelsägarens möjligheter att få kapitalinkomster från fåmansföretaget har varit begränsade på grund av att utomstående personer äger del i företaget. Då är en särskild beskattning av kapitalinkomsterna inte motiverad, varför undantag medges enligt den så kallade utomståenderegeln i inkomstskattelagen.

Regeringen vill också att kommittén ska analysera på vilket sätt 3:12-reglerna kan förenklas för att ägarskiften, både mellan närstående och till personal, ska underlättas.

Uppdraget ska redovisas senast den 29 mars 2024.

FAR med som expert

FAR representeras som expert i kommittén genom Catrin Åkerlund, Auktoriserad Skatterådgivare FAR på Grant Thornton. FAR kommer att bidra med organisationens erfarenheter genom henne.
Hans Peter Larsson säger att kommittén nu kan ha fullt och tydligt fokus på förenkling och tillväxt.

– Det framstår också som klart att det inte blir någon höjning av skatten på det så kallade gränsbeloppet i reglerna. Därmed kan nästan 500 000 ägare andas ut i den delen, säger Hans Peter Larsson.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare