Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
FOTO: Getty Images
Yrkesvardag

2022.12.30

Regeringen föreslår nytt anstånd med skatten

Regeringen föreslår en ny möjlighet för företag att skjuta upp skatt. Enligt förslaget förlängs möjligheten för företag att få tillfälliga skatteanstånd från den 12 februari till den 12 september 2023. Dessutom ska antalet månader som företag kan få anstånd för öka, från nio till tolv.

text:

Björn Dickson

– De nya aviserade stöden innebär att goda skatteråd från FAR:s medlemmar, skatterådgivare, revisorer och redovisningskonsulter, blir än mer värdefulla för kunderna. Likviditet och avbetalningar ska planeras utifrån intjäning och ägares behov av uttag i form av lön eller utdelning, säger Hans Peter Larsson, Auktoriserad Skatterådgivare FAR och skatteansvarig på FAR.

– En bra och nyanserad dialog med Skatteverket är grundläggande, säger Hans Peter Larsson.

Regeringen föreslår att uppehåll för preliminärskatt på lön och arbetsgivaravgifter ska kunna beviljas för högst tolv månader, i stället för de nio månader som gäller i dag. Detsamma gäller moms för företag som redovisar moms månads- eller kvartalsvis. Företag som redovisar moms årsvis får även i fortsättningen skjuta upp två års moms.

Regeringen vill också att anstånd ska kunna beviljas för redovisningsperioder som inföll under april–juni 2022. FAR kommer att lämna synpunkter i detalj på förslaget i sitt remissvar som ska vara inne senast 16 januari.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 13 februari 2023.

utgiven av

Ansvarig utgivare