Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2022.01.28

Regeringen föreslår anstånd med skatten till 2024

Tiden för anstånd med skatten för företagen förlängs med ytterligare upp till två år. Därmed kan anståndet med skatten på grund av pandemin bli fyra år, som längst. Det föreslår regeringen. FAR har drivit frågan i remissvar till regeringen och får nu gehör för sin ståndpunkt.

text:

Björn Dickson

Regeringen vill också att en individuell avbetalningsplan införs för de företag som utnyttjar möjligheten till anstånd.

– Det här är ett förslag som FAR och andra organisationer har fört fram i sina remissvar. Det är bra att regeringen nu har lyssnat. Återstår att se hur detaljerna kring avbetalningsplanen kommer att se ut. Även om avbetalningen kan bli tuff för många företag bör man inte nu räkna med ytterligare anstånd.

Hans Peter Larsson. Foto: Christian Gustavson

Det säger Hans Peter Larsson, auktoriserad skatterådgivare, och skatteansvarig på FAR.

Han säger att regeringens förslag troligen kommer att innebära mer arbete för FAR:s medlemmar; redovisningskonsulter och revisorer.

– Det här visar på ett konkret sätt värdet av deras tjänster. De berörda företagen måste nu göra en realistisk plan för betalningen av uppskjutna skatter, säger Hans Peter Larsson.

Anstånd till 2024

I pandemins början, våren 2020, infördes flera olika möjligheter till anstånd med skatten. De anstånden försvinner under de närmaste månaderna. Men med det nya förslaget löper anstånden i stället ut under 2024.

Regeringen planerar att framföra sina förslag i en extra ändringsbudget till riksdagen. Tanken är att det nya anståndet ska vara på plats den 7 mars.

Regeringen skriver att när det gäller förlängningsperiodens längd har regeringen tagit hänsyn till att en del företag kan drabbas hårt ekonomiskt av de restriktioner som infördes i december 2021 och januari 2022.

Förlängs med 24 månader

Tidigare har regeringen föreslagit att anståndet skulle förlängas med upp till 15 månader. Det förslaget tar nu regeringen tillbaka. I stället kan förlängningen alltså bli upp till 24 månader.

Hittills under pandemin har Skatteverket beviljat anstånd med skatten till 53 000 företag. Den sammanlagda summa som har beviljats i anstånd är 56 miljarder kronor. Av den summan har nära hälften, 26 miljarder kronor, betalats tillbaka.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare