Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2024.05.08

Redovisningsekonomer blir särskilt påverkade av AI

Redovisningsekonom är en av de yrkesgrupper som kommer att påverkas mest av AI. Det förutspår Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH, i en rapport. Myndigheten tror också att behovet av vidareutbildning kommer att öka kraftigt.

text:

Sara Steinholtz Sparby

foto:

Getty Images

I rapporten pekar myndigheten på att yrken som är administrativa och innehåller relativt repetitiva arbetsuppgifter är de som kommer att påverkas mest när AI-tekniken har lärt sig att hantera området.  En av de yrkesgrupper som myndigheten tror kommer att påverkas mest av AI är redovisningsekonomer.

Axel Adelswärd

– Redovisningsekonom är ett av de yrken som i högst grad kan komma att påverkas av AI då många av uppgifterna som tillhör yrket kan utföras av AI:n. Det är ofta upprepande arbetsuppgifter med mycket språk och texthantering och det är AI relativt är bra på att hantera, säger Axel Adelswärd, utredare på MYH och en av författarna till rapporten.

Mer specialiserade yrkesroller

Samtidigt som vissa yrkesroller förändras kraftigt blir det viktigare med de mer specialiserade yrkesrollerna, enligt rapporten. När AI tar över rutinuppgifter innebär det att mer kreativ problemlösning lämnas till människor.

– Jag tror inte att till exempel yrkesrollen redovisningsekonom kommer att försvinna helt. Snarare att det är en av de roller som kommer förändras mest då många arbetsuppgifter kommer kunna effektiviseras alltmer, säger Axel Adelswärd.

Vidareutbildning viktig komponent

Rapporten betonar att individers möjligheter till ett livslångt lärande kommer att bli allt viktigare och yrkeshögskolans kurser har en roll att spela genom att möjligheterna till re-skill och up-skill blir en viktig komponent i detta.

– I rapporten konstaterar vi att AI sannolikt kommer att ha stor inverkan på hela arbetsmarknaden och att detta även innefattar de områden som yrkeshögskolan syftar mot, säger Axel Adelswärd.

Läs rapporten:

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare