Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2022.06.29

Redovisning till salu

Branschen har under första halvan av 2022 skakats om av flera försäljningar av både stora och mindre byråers redovisningsverksamhet. Varför just nu? Vad innebär det för redovisningen? Balans går till botten med den senaste tidens utveckling.

text:

Sofia Hadjipetri Glantz

Mycket har sagts om de senaste månadernas försäljning av kända byråers redovisningsverksamhet. Men kokar vi ner diskussionerna till en kort fras är det två ord som ständigt återkommer; digitalisering och automatisering.

Bengt R Andersson. Foto: Resursgruppen

Godkända revisorn Bengt R. Andersson var 23 år när han grundade Resursgruppen 1980.
I maj 2022 meddelade byrån, med säte i Malmö, Lund, Skanör och Stockholm, att de skulle till VIEW Ledger.

– Det finns många utmaningar med teknikskiftet, digitaliseringen och automatiseringen inom redovisning. Det var det resonemanget vi förde hos oss när vi bestämde oss för att sälja, säger Bengt R. Andersson nu till Balans.

Svårt hålla sig uppdaterad

Trots att Resursgruppen-grundaren kallar sig teknikintresserad och menar att byråns digitala resa är bra, är det mycket kring redovisningen som är svårare att hålla sig a jour med. Särskilt när han själv inte jobbar med det aktivt.

– Vi har varit duktiga på att använda verktygen och ligga i framkant. Det har varit en spännande förändringsprocess, säger Bengt R. Andersson. Vi ser framemot att VIEW Ledger tar över stafettpinnen.

Bolaget bildades 2004 av tre bröder i Norge. I dag finns 420 medarbetare på ett 20-tal kontor i Sverige, Norge och Finland.

Samtalen mellan parterna började redan föras för två-tre år sedan. Men då var grundaren ”inte mogen” att sälja.

– Men så växte tanken fram att jag skulle kunna trappa ner och fortsätta med revisionsverksamheten, berättar Bengt R. Andersson.

Framöver ska han driva det separata bolaget Resursgruppen Revision och Rådgivning, tillsammans med tre påskrivande revisorer och en revisorsassistent.

Rådgivning lättare än redovisning

Jan Söderqvist. Foto: Privat

Det går i linje med vad Jan Söderqvist, Vismas branschexpert inom redovisning och revision, har noterat när han genomlyst redovisningens utveckling.

– Kombibyråer utan successionsordning har en stor utmaning i dag. De måste hålla sig up to date med redovisningsdelen långsiktigt. De klarar rådgivningen, men inte redovisningen. När det gäller teknologin och nyttjandet av den fullt ut, så ligger byråerna alltså på gruppnivå efter. De kommer att få jobbigare att leverera lönsam redovisning, säger han till Balans.

Vad är det då för redovisningsbyråer som blir uppköpta? Jan Söderqvist identifierar tre faktorer: hög ålder på delägarna, ingen successionsordning, samt kombinationen hög omsättning och få delägare.

Ändå blev han överraskad när han hörde talas om förvärvet.

– Det är många som har varit intresserade av att köpa Resursgruppen. Det handlar inte bara om pengar, utan också om vilka som köper. Frågor som vad VIEW Ledger vill göra och vad de har för framtidshorisont har troligen varit av betydelse för byrån.

– VIEW Ledger kommer att bli en stor aktör framöver. De har egna plattformar och de kommer bara att fortsätta köpa upp byråer, tillägger han.

Joseph Mogefors. Foto: VIEW Ledger

Själva kommenterade de köpet av Resursgruppen så här:

– Det är en byrå med gedigen erfarenhet, intressanta kunder och mycket stor expertkunskap bland medarbetarna. Viktigt är också att vi delar samma värdegrund och är övertygande om att ett nära och rådgivande samarbete med våra kunder hjälper både dem och oss framåt, sade Joseph Mogefors, VD för VIEW Ledger, i ett pressmeddelande.

Stora redovisningsaktörer tar över

Inte ens tre veckor efter det beskedet släppte Mazars nyheten att även de hade sålt sin redovisningsverksamhet. Bakom förvärvet står finska Talenom, som sedan intåget i Sverige 2019 har vuxit till en stor redovisningsaktör. Övertagande sker 1 september.

I pressmeddelandet från Mazars kallade VD:n Mikael Fredstrand affären för en .

Ytterligare ett par veckor senare . Även den sker 1 september 2022. Han kvarstår som delägare och auktoriserad revisor.

Mikael Fredstrand. Foto: Christian Gustavsson

Hur kommer det sig att Mazars väljer att sälja just nu och varför till Talenom?

– Om vi ska fortsätta erbjuda redovisning så kommer vi förmodligen att behöva bygga upp system och digitalisera ännu mer än vad vi redan har gjort. Är man inte villig att lägga ner motsvarade resurser så kommer man på efterkälken. Talenom har satsat mycket på digitalisering inom redovisning. Vi vill fokusera det vi är bäst på; revision, skatt och allmän rådgivning, svarar Mikael Fredstrand när Balans ringer upp.

Totalt 50 redovisningskonsulter och lönekonsulter går över till nya arbetsgivaren. En mindre avdelning på 8–10 personer som ska serva internationella kunder med redovisning stannar däremot kvar hos Mazars.

I och med förvärvet av Mazars kommer Talenom närmare Sveriges tredje största marknad Skåne. Ett strategiskt köp, tillstår Fredrik Waker, ansvarig för tillväxt och strategi.

– Vi får en verksamhet med nya kontor i Malmö, Landskrona, Helsingborg, Lund, Simrishamn och Ystad. Men förutom det vill vi använda det som är bra med Mazars. Det handlar det om deras kvalitet, och medarbetarnöjdhet, säger han till Balans.

Aktiv istället för reaktiv

Talenom har tidigare sagt att de har en tydlig tillväxtstrategi i Sverige, både i form av en aktiv försäljningsorganisation och genom förvärv. De sticker med andra ord inte under stol med att deras långsiktiga målsättning är att ha en betydande roll inom redovisningen i Sverige.

I skrivande stund har bolaget 240 anställda utspridda över 18 kontor i Sverige, från norr till söder.

Fredrik Waker. Foto: Talenom

– Framgångsreceptet för Talenom är kombinationen redovisning och mjukvara, fortsätter Fredrik Waker.

Dessutom satsas det på att säljorganisationen ska vara aktiv, att jämföra med övriga redovisningsbranschen som Fredrik Waker menar är reaktiv.

Själv sålde han familjeföretaget Waker Consulting till Talenom i maj 2019. Ett annat mer nyligen genomfört förvärv som skedde under våren 2022 är av .

– Vi är ett tekniskt kunnigt företag. Service, mjukvara och försäljning har utvecklats hand i hand sedan millennieskiftet och varit en framgångsfaktor i Finland. Nu är det en del av bolagets DNA. Dessutom investeras en stor del av verksamhetens vinst i bolaget. Vi vill vidare hela tiden, säger Fredrik Waker.

Snabb och målmedveten approach

Branschexperten Jan Söderqvist kallar Talenoms framfart explosionsartad.

– De växer kraftfullt I Sverige just nu. Bland annat har de köpt upp många byråer som har varit Panalitix-medlemmar, säger han.

Men egentligen är fenomenet med försäljningen av branschens redovisningsverksamheter inget nytt.

Utvecklingen började redan 2018. Då offentliggjorde IK Investment Partners sitt köp av Business Service, den del av PwC som levererade tjänster inom redovisning, lönehantering och affärsrådgivning. Även KPMG sålde i juni det året av verksamheten inom redovisning och lön.

Det nya företaget fick namnet Aspia, en i dag stark aktör, där både PwC:s och KPMG:s tidigare verksamheter inom redovisning och lön införlivades.

Samma år meddelade också LRF Konsult (numera Ludvig & co) att de hade bestämt sig för att sälja 75 procent av LRF Konsult till riskbolaget Altor. Inom loppet av ett par månader hade därmed två riskkapitalbolag gjort intåg redovisningssverige.

Det skulle dock dröja till 2022 innan nästa boom kom.

Redovisningsbyråer går ihop

”Den tekniska utvecklingen inom redovisningsbranschen går allt snabbare. En anledning är AI-teknik som möjliggör automatisering av allt mer kvalificerade uppgifter.”

Så lät det i slutet av januari i år när flera redovisningsbyråer runt om i Sverige berättade att de hade valt att . Det uttalade målet var att bli ledande i redovisningsbranschen och att placera sig i framkant av utvecklingen.

Den nybildade koncernen konstaterade vidare att teknikskiftet inte ska ses som ett hot utan att det innebär nya möjligheter för byråerna.

Antti Antonov. Foto: Sussi Lorinder

– Vår bedömning är att det på sikt kommer att vara svårt att vara en fristående byrå. För att hänga med i utvecklingen så krävs stora investeringar i både teknik och kompetens. Då är det klokt att göra det tillsammans med fler aktörer med samma intressen, sade nytillträdde koncernchefen Antti Antonov från Stockholm, i ett pressmeddelande.

Dillon i Malmö och Value & Friends i Västerbotten var två byråer som valde att gå med i koncernen.

Andra byråer var Resultera i Redovisning i Malmö och Bfree i Stockholm.

Bfree är en redovisningsbyrå och ett mjukvarubolag som utvecklat ett eget bokföringssystem. MVI såg stort affärspotential och gick in som finansiär.

Fler förvärv på gång

Och nu under våren och sommaren har förvärven alltså bara fortsatt.

28 juni meddelade redovisningsbyrån WinWin Ekonomi, tidigare , att de får nya ägare. Från 1 juli blir byrån svenskt dotterbolag till den stora finländska redovisningsbyrån Rantalainen.

Ludvig Grimlund, VD, och Martin Grimlund, vice VD, samt marknads- och HR-ansvarig på Win Win Ekonomi. Foto: Sofia Hadjipetri Glantz

De befintliga ägarna Ludvig Grimlund, VD, och Martin Grimlund, marknads- och HR-ansvarig, blir kvar som delägare i Rantalainen-koncernen, och stannar i WinWin i nuvarande operativa roller under överskådlig tid, enligt ett inlägg på byråns LinkedIn. Även övriga medarbetare blir kvar i sina befintliga roller.

”En förändring som kommer tack vare de nya ägarna är en ökad satsning på internationella kunder och samarbetet över de nordiska gränserna”, enligt WinWins inlägg.

Redovisning blir billigare

Vad kan vi förvänta oss framöver?

Branschexperten Jan Söderqvist betonar att aktörer som Talenom och Bfree visserligen tar stora marknadsandelar, men växer också organiskt. De har en strategisk idé som går ut på att skapa nya slags byråer. Båda har dessutom egna system.

– Eftersom de är produktionsorienterade kommer de att bygga upp byråer som producerar redovisning till en låg kostnad och som rivaliserar med andra byråer. De stora etablerade aktörerna behöver konkurrens, båda dessa bolag kommer att stå för det. Även VIEW Ledger är att räkna med långsiktigt.

Jan Söderqvist är positiv till utvecklingen:

– I slutändan kommer vi att få redovisning till ett billigare pris. Det är viktigt, branschen behöver mer konkurrens.

 

Läs mer om ämnet:

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare