Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
FOTO: Getty Images
Yrkesvardag

2023.02.22

Lag om betaltider ger redovisningskonsulter mer jobb

Både stora och små företag blev bättre på att betala i tid under 2022. Detta enligt fintechföretaget Invoiers Betaltidsindex. En ny lag om rapporteringskrav kan vara en förklaring. Samtidigt kan den innebära att redovisningskonsulterna får mer att göra.

text:

Björn Dickson

Invoier har tagit fram Betaltidsindex som kartlägger betaltider mellan svenska bolag från 2016 och framåt. Indexet gäller avtalade respektive faktiska betaltider. Betaltidsindexet baseras på 1,8 miljoner fakturor från över 45 000 företag under perioden 2016–2022.

Enligt indexet har stora företag med minst 250 anställda under 2022 blivit betydligt bättre på att betala i tid. Det visar sig också att mikroföretagen liksom tidigare är allra bäst på att betala i tid.

Från och med den 1 mars 2022 är företag med fler än 249 anställda skyldiga att rapportera vilka betalningstider de har till sina underleverantörer. Den första rapporteringen ska göras till Bolagsverket under perioden juli–september 2023.

Kan vara förklaring

Anna Olsson, Service Management Accounting på Aspia, säger att den nya lagen om rapporteringskrav för företag med fler än 249 anställda kan vara en av många faktorer som kan förklara att betaltiderna har förbättrats.

Anna Olsson, Aspia. Foto: Stefan Sigemo

– Det är inom det segmentet som den största förändringen har skett sedan lagen trädde i kraft, säger Anna Olsson.

Lagen är tänkt att bryta utvecklingen mot allt längre betalningstider i näringslivet och att skapa så goda förutsättningar som möjligt för mindre svenska företag att utvecklas och växa.

– Det ligger helt i linje med de målsättningar som vi har för våra kunder och den rådgivning som vi bistår dem med, säger Anna Olsson.

Begränsad period

Rapporteringen ska göras till Bolagsverkets e-tjänst under en begränsad period. Vissa företag väljer att själva sköta rapporteringen.

– Men vi märker att andra vill ha hjälp med att sammanställa de uppgifter som ska rapporteras in och då hjälper vi till. Den nya lagen kan absolut innebära att våra redovisningskonsulter får mer att göra, säger Anna Olsson.

Eftersom kravet på rapportering gäller för svenska företag med fler än 249 berörs ungefär 1 500 företag. Rapporteringen ska innehålla betalningstider för inköp från företag som är mindre än de själva. Uppgifterna, som ska rapporteras in till Bolagsverket första gången under perioden 1 juli–30 september 2023, gäller fakturor som har betalats från och med den 1 juli 2022 till och med den 30 juni 2023. Uppgifterna kommer att bli offentliga och tillgängliga för allmänheten.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare