Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Antti J. Niemi, Revideco och Daniel Johansson, Wint.
Yrkesvardag

2022.10.27

Rådgivning ska göras attraktivt med hjälp av ny finansieringsmodell

Ett fördjupat samarbete där byråerna delar på kunden och finansieringslösningen stavas kickback. Nu hoppas Wint och Revideco kunna göra det lättare att attrahera och behålla personal, och samtidigt bana väg för branschen.

text:

Charlotta Marténg

Hur ska byråerna göra för att kunna ta betalt för sin kompetens i takt med att fler och fler arbetsuppgifter automatiseras? Det är en knäckfråga inom revisions- och rådgivningsbranschen. Wint och Revideco tror sig nu ha hittat en lösning som de hoppas kommer att göra rådgivningstjänsterna mer attraktiva för företagen och arbetet mer attraktivt för personalen.

− På Wint har vi länge arbetat med helt automatiserad bokföring och vi har fattat ett aktivt beslut om att inte ha fysisk närvaro utan arbeta digitalt med våra kunder. Samtidigt finns ett behov hos vissa av företagen att fysiskt få möta kompetenta personer för rådgivning. Utifrån det fanns olika vägar att gå men vi har valt att inte starta fler kontor utan i stället satsa på lokala samarbeten med kompetenta byråer som kan möta kunden inte bara digitalt utan även fysiskt vid behov, säger Daniel Johansson, VD på Wint.

Utveckling av rådgivning

Den första samarbetspartnern heter Revideco som säger att en utmaning för branschen, och för dem själva, har varit att hitta en fungerande modell för rådgivning.

− Jag tror att vi hittat en viktig nyckel i vårt samarbete. Nu får vi större möjligheter att utvecklas som rådgivare, då vi får en bredare kundbas. Det tror jag också i förlängningen är ett starkt incitament för att välja oss som arbetsgivare, säger Antti J. Niemi, VD på Revideco.

Det fördjupade samarbetet har inte kommit till över en natt utan vuxit fram och är väl förankrat bland personalen på respektive byrå. Antti J Niemi berättar att beskedet togs emot med glada tillrop.

− Sedan 2018 har vi förstärkt vår rådgivning och i dag är det en integrerad del i det vi gör. Under många år har vi i branschen pratat om automatisering och digitalisering och att det innebär en omställning av vissa roller. Det här samarbetet är ytterligare ett steg i den riktningen, säger Antti J. Niemi.

Garanterar varandras kvalitet

För kunderna innebär lösningen att de som vill får tillgång till både automatiserad bokföring och specialiserad rådgivning, även om tjänsterna kommer från två olika företag. För Revideco och Wint innebär det att byråerna går i god för kvaliteten på varandras tjänster.

Finansieringslösningen bygger på att byrån som dragit in kunden får en ersättning för det och i bakgrunden finns sedan en ekonomisk uppgörelse som leder till en månatlig ersättning såväl som ett engångsbelopp vid övertagandet.

− Det ger en passiv inkomst, en kickback som ligger löpande, så att fokus kan ligga på kundnyttan och att skapa mervärde, säger Daniel Johansson.

Antti J. Niemi säger att det inte är kickbacken i sig som är den stora grejen utan att det är ett gemensamt starkt fokus på att skapa värde för kunden. Samtidigt sticker de inte under stol med att lösningen är ett sätt att faktiskt kunna ta betalt för värdet av den kompetens personalen sitter på i en allt mer digitaliserad och automatiserad bransch.

− Genom vårt samarbete hoppas vi bana väg för branschen och få en möjlighet att utveckla rådgivningen ytterligare, säger Antti J. Niemi.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare