Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Yrkesvardag

2022.05.05

Rådgivare – det här ska du känna till om DAC7

Från 1 januari 2023 är digitala plattformar som Airbnb och Blocket skyldiga att ta in uppgifter om vilka som säljer på deras plattformar och skicka uppgifterna till skattemyndigheterna – som kan utbyta information med andra skattemyndigheter. ”FAR:s medlemmar måste vara väl uppsjungna för att kunna serva sina kunder”, säger Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR.

text:

Sofia Hadjipetri Glantz

Regeringens nya förslag, även kallat DAC7, går ut på att svenska plattformsoperatörer ska lämna inkomstuppgifter för de personer som använder digitala plattformar för att sälja eller hyra ut varor eller tjänster. Exempel på digitala plattformar är Blocket, Hemnet, Uber, Zalando och Airbnb.

Syftet är att komma åt skattebedrägeri, skatteundandragande och skatteflykt.

Hans Peter Larsson. Foto: Christian Gustavson

– Det finns oerhört många privatpersoner och företag som både hyr ut och säljer varor och tjänster via digitala plattformar. Företagen måste enligt förslaget vara ordentligt registrerade och försäljningen måste bokföras korrekt, säger Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR.

– Uppgiftslämnarfrågan berör både revisorer och redovisningskonsulter som behöver rådge kunderna. Skatterådgivarna behöver känna till förslaget för att kunna ge rätt skatteråd kring de kommande reglerna.

Utbyte mellan länder

”Uppgifterna som ska rapporteras om säljarna på plattformarna ska lämnas till skattemyndigheten i det land där plattformsoperatören har sin hemvist. Om en operatör i ett land utanför EU bedriver verksamhet med viss anknytning till EU måste den registrera sig i en medlemsstat inom EU och lämna uppgifter i det landet. Uppgifterna som rapporteras ska utbytas automatiskt mellan medlemsstaterna.” Det skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Samtidigt genomförs även OECD:s motsvarande modellregler som ska tillämpas vid informationsutbyte mellan Sverige och tredjeländer.

I Sverige ska plattformsoperatörerna lämna uppgifter om alla rapporteringspliktiga säljare, med andra ord, sådana som har hemvist i Sverige, en annan medlemsstat i EU eller ett tredjeland.

Uppgifterna överförs sedan från Skatteverket till andra länder med vilka det finns ett gällande avtal om utbyte.

Ökad uppgiftsbörda

– Det nya förslaget ökar företagens uppgiftsbörda, vilket innebär att FAR:s medlemmar måste vara väl uppsjungna för att kunna serva sina kunder, betonar Hans Peter Larsson.

Dessutom införs så kallade gemensamma revisioner, en ny form av revision som kan utföras gemensamt mellan myndigheter i olika medlemsstater.

– Från FAR:s håll ska vi under remissomgången föreslå att genomförandet skapar minsta möjliga administration. Att nya regler införs är däremot klart, det ska man räkna med. Därför bör man redan nu informera kunderna, säger Hans Peter Larsson.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast 24 juni 2022. Förslaget föreslås träda i kraft 1 januari 2023. Bestämmelserna om gemensamma revisioner föreslås däremot träda i kraft senare, 1 januari 2024.

Läs regeringens förslag:

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare