Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Sofia Götmar-Blomstedt, VD PwC.
Yrkesvardag

2021.08.12

PwC:s VD hyllar kollegorna: ”Krävt oerhört mycket av våra medarbetare”

Ett och ett halvt pandemiår har slitit hårt på de anställda. Nu är det viktigt att återgången till ett mer öppet samhälle sker på ett klokt sätt. Det menar Sofia Götmar-Blomstedt, VD PwC.

text:

Sofia Hadjipetri Glantz

foto:

Lisa Wikstrand

Om pandemins effekter på branschen och arbetslivet har skrivits spaltmeter, även här på Balans webb. Att digitaliseringen tagit fart på riktigt har exempelvis nämnts som en positiv effekt av både stora och små byråer.

– Digitaliseringen var en viktig del i den ursprungliga planen och blev ännu viktigare, men på ett annorlunda sätt. Det blev lite mindre strategiskt och lite mer här och nu, sa PwC:s VD Sofia Götmar-Blomstedt i en om hur pandemin förändrade affärsplanen.

– Vi hade aldrig gjort den snabba digitala omställningen som individer, om det inte hade varit för krisen.

En annan sida av myntet är medarbetarnas välmående, något Sofia Götmar-Blomstedt berör i en ny intervju.

– Det är ingen hemlighet att det året som ligger bakom oss, med pandemin och allt vad den har inneburit av till exempel hemarbete, har slitit på våra medarbetare. Orosmolnen under det senaste halvåret har till stor del kretsat kring eventuella bakslag i utvecklingen och hur pandemin har påverkat våra medarbetare och deras familjer på olika sätt, säger hon till sajten Realtid.

Måttfullt med fysiska träffar

Därför är det glädjande att det går att planera för att öppna upp och låta människor träffas igen fysiskt, menar hon vidare i intervjun.

– Det är viktigt att återgången sker på ett klokt och måttfullt sätt, och därför kommer digitala mötesformer även framåt vara viktiga, både internt och för möten med våra kunder, säger Sofia Götmar-Blomstedt.

Hon passar också på att hylla sina 2 900 PwC-kollegor runt om i landet, som hon är ”stolt och imponerad över”.

– De senaste 15 månaderna har krävt oerhört mycket av våra medarbetare och utan deras inställning och engagemang hade vi inte tagit oss igenom den här utmaningen. Tack vare deras insats har vi kunnat fortsätta att skapa värden för våra kunder och bygga förtroende i samhället trots turbulenta tider.

utgiven av

Ansvarig utgivare