Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Karriär

2023.03.09

PwC: ”Vi vill ta vara på deras driv och kunskap”

På PwC talas det om en Greta-effekt, som skiljer den här generation Z från tidigare generationer. ”Många zoomers har en stark vilja att bidra med något positivt och hjälpa till att utveckla samhället” säger Malin Jakobsson, Employer Brand Manager, PwC.

text:

Dan Håfström

En värderingsstyrd generation kliver in i branschen. Generation Z. Balans har intervjuat storbyråerna om deras strategi för att locka framtidens medarbetare.

Under ett par veckor träffar vi några av storbyråerna för att ta reda på hur de gör för att vara en attraktiv arbetsgivare och vilka effekter generation Z:s värderingar kommer att ha på företagskulturen.

Malin Jakobsson, Assurance Change Leader Employer Branding, PwC.

Malin Jakobsson, Employer Brand Manager, berättar om PwC:s strategi.

Har ni en rekryteringsstrategi som riktar sig specifikt mot ung kompetens?

– Vi anställer många som kommer direkt från universitet och högskola och för oss är det viktigt att möta dem tidigt under studietiden. Det handlar om att bygga relationer, att beskriva bredden i vad vi erbjuder som företag, att vi jobbar med revision men också så otroligt mycket mer. Vi möter studenter ute på mässor och events men vi bjuder också in studenter till våra kontor, så att de får träffa oss på vår hemmaplan, till exempel har vi olika casekvällar och mingelevent på kontoren. För oss är det viktigt att man får möta våra medarbetare, våra ambassadörer, som kan beskriva vad man gör men också hur det är att jobba hos oss.

Vad uppfattar ni som viktigt för att locka zoomers att vilja jobba hos er?

− Vi upplever zoomers som väldigt drivna och värderingsstyrda och för oss som arbetsgivare gäller det att möta våra zoomers i fråga om värderingar och socialt ansvarstagande, visa att vi menar allvar och låta dem utmana oss att bli ännu bättre. Det är viktigt att vi har en kultur som är framåtlutad och innovativ. Detta är en generation som är uppvuxna i en digital värld och det är viktigt att vi tar till vara deras kunskap och låter dem bidra till lösningar och förändringar som utvecklar både oss själva och våra kunder. Därför vill vi ha en dynamisk miljö där man erbjuds utbildning och utvecklingsmöjligheter och framför allt där man kan vara sig själv.

Hur uppfattar ni att generation Z:s preferenser ser ut vad det gäller arbetsmiljö?

– Vi uppfattar att de sätter stort värde på flexibilitet och flexibla arbetssätt, men vi uppfattar också att de uppskattar det engagerande och inkluderande ledarskap som vi erbjuder, att det finns någon där som ser dem, som har löpande uppföljning med dem, som hjälper till och coachar i en stundtals hektisk miljö. Vi möter många som är väldigt ambitiösa och risken finns att viljan att prestera gör att man jobbar för hårt. Vi jobbar mycket med teamkänsla och grupptillhörighet, och att man ska känna trygghet i sitt sammanhang och aldrig bli lämnad ensam med alltför utmanande arbetsuppgifter. Man vill ha en omtänksam arbetsgivare och en chef som är tydlig i sin ledarroll, som man vill följa, och som verkar för denna typ av kultur.

Vad är viktig när det gäller företagskulturen?

– Vi hör att det finns en Greta-effekt som skiljer den här generationen från tidigare generationer. Många zoomers har en stark vilja att bidra med något positivt och hjälpa till att utveckla samhället. Vi märker ett väldigt stort engagemang från unga medarbetare när det gäller våra humanitära insatser, till exempel Ukraina Task Force, ett initiativ för att stötta krigsdrabbade människor i Ukraina. Vi som företag behöver möta våra zoomers när det gäller värdegrund och socialt ansvarstagande, visa dem att vi menar allvar med de fina orden och låta dem utmana oss att bli ännu bättre. Vi vill erbjuda ett jobb som känns meningsfullt, i en trygg miljö där ett engagerande ledarskap bidrar till var och ens utveckling utifrån sitt driv för att nå sin fulla potential, men där de också bidrar till vår utveckling som företag. Och självklart, med sociala aktiviteter och sammanhang som bidrar till en härlig och rolig vardag.

 

Läs även:

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare