Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Kajsa Boqvist, ansvarig för skatteverksamheten, PwC.
Karriär

2024.03.21

PwC: ”Vi har en jämställd pipe”

PwC har välbalanserade siffror i alla kategorier utom just delägarskapet, som släpar efter. Kajsa Boqvist, ansvarig för I&D-arbetet, ser på framtiden med tillförsikt: Rekryteringsbasen är jämställd och företaget ser att mångfald lönar sig.

text:

Rakel Lennartsson

PwC leds för närvarande av en kvinnlig VD och har ett jämställt ledarskap – där varken män eller kvinnor sitter på fler än 60 procent av befattningarna – i hela organisationen utom just partnerskapet. I det senaste invalet var 36 procent av de nya delägarna kvinnor och andelen kvinnliga delägare uppgår nu till 29 procent, fortfarande en bit under genomsnittet.

– På invalssidan närmar vi oss 40 procent kvinnor. Att få jämn könsfördelning i partnerkretsen är ett arbete som tar tid, men vi har örnkoll på vår rekryteringsbas, säger Kajsa Boqvist, ansvarig för skatteverksamheten på PwC och även för byråns I&D-arbete, det vill säga arbete med inkludering (inclusion) och mångfald (diversity). 

Går mot en jämställd framtid

Den goda nyheten för framtiden, enligt Kajsa Boqvist, är att byrån har en jämställd pipe på alla professionella nivåer.

– Det vi ser nu är att vi både rekryterar jämställt och behåller lika många män som kvinnor, så vi ska kunna göra jämställda partnerintag framöver. Vi har ingen anledning att hamna någon annanstans utifrån hur pipen ser ut i dag, säger hon.

I likhet med kollegorna på andra byråer betonar hon att det är kompetens, erfarenhet och förmåga som premieras i invalet och att det också kan bli aktuellt med externa rekryteringar, vilket skulle kunna påverka balansen.

Ny roll med fokus på mångfald

Som ansvarig för skatteverksamheten har Kajsa Boqvist plats i PwC:s ledningsgrupp. När hon under 2023 också tog på sig rollen som I&D-ansvarig var just representation i ledningsgruppen en viktig utgångspunkt för att ”få ordentlig skjuts” på inkluderings- och mångfaldhetsarbetet.

– Genom att ta tillvara  våra olikheter och fånga fler perspektiv blir vi vassare i våra leveranser mot kund. Det bidrar till ökad affärsnytta och det gör oss också till en bättre arbetsgivare, säger hon. 

PwC har ett internt så kallat pulsverktyg som innebär att medarbetarna varje vecka tillfrågas om hur de upplever sin vardag. Bland annat finns ett set av frågor som ger ett inkluderingsindex.

– Vi ser tydligt att vi blir en mycket bättre som arbetsplats när vi lyckas med mångfald och inkludering. Det blir roligare på jobbet när vi lyckas att fånga var och ens individuella USP, säger Kajsa Boqvist.

 

Läs också:

 

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare