Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Karriär

2023.05.18

PwC: ”Vi är ​på rätt väg men inte i mål​”

​​Katarina Roddar​, ​personaldirektör​​ ​på PwC, kommenterar Balans jämställdhetsundersökning 2023. Hon menar att jämställdhet gör verksamheten mer innovativ och lönsam.

text:

Dan Håfström

PwC ligger bra till vad gäller jämställdhet i flera kategorier: styrelse, ledningsgrupp och övriga chefer, men ligger under genomsnittet när det gäller andelen kvinnliga delägare. Är ni nöjda? 

– Vi har ett stort fokus på de här frågorna och hur vi inkluderar våra medarbetare, men det finns områden där vi inte är nöjda, till exempel när det gäller jämställdhet bland nya delägare. Här vill vi göra mer och arbetar därför på bred front med de här frågorna, exempelvis vid rekrytering, befordringar och kompensation.

Katarina Roddar. Foto: PwC

Varför går det trögt när det gäller jämställdhet i delägargruppen?

– Andelen kvinnliga delägare har över tid ökat från en lägre andel till dagens nivåer, men vi är fortfarande inte där vi vill vara och är medvetna om att tempot måste ökas. Vi arbetar aktivt med att stärka det inkluderande ledarskapet och att analysera i vilket skede verksamheten tappar kvinnor och vad det beror på. Samtidigt arbetar vi kontinuerligt med att se över hur vi målsätter och styr vår verksamhet. Sist men inte minst så måste vi också genomföra en regelbunden uppföljning av ovan nämnda aktiviteter, så att vi säkerställer att vi som bolag utvecklas åt rätt håll.  

Varför är jämställdhet viktigt?  

– Vi är övertygade om att jämställdhet och mångfald gör vår verksamhet mer lönsam och innovativ, och att vi även blir en ännu mer attraktiv arbetsgivare.    

Har ni konkreta mål vad gäller jämställdhet? Inom vilken tidsram ska målen nås?

– Vårt övergripande mål inom mångfalds- och inkluderingsfrågorna är att vara branschledande. Vi arbetar hela tiden med en mängd olika jämställdhetsmål inom verksamheten och en öppen och ärlig dialog för att nå dit. Målbilden är att våra medarbetare ska känna att de kan vara sig själva på PwC och att det är högt i tak när det gäller åsikter, och därför mäter vi också upplevelsen av inkludering löpande. Vi har alla olika utgångspunkter och förutsättningar och genom att använda våra individuella olikheter kan vi skapa en miljö som alla trivs i. Det här bygger engagemang bland medarbetare, så att de sedan vill bidra till att skapa ännu mer nöjda kunder och i förlängningen mer samhällsnytta.   

Har ni någon erfarenhet av jämställdhetsarbete som även omfattar medarbetare som identifierar sig som icke-binär eller transperson?

– Det här ska vara en självklar del av vårt fokus på inkludering. Även om vi inte kan säga att vi har direkt erfarenhet av den här formen av jämställdhetsarbete, så är PwC ett företag för alla, oavsett hur du identifierar dig eller vilken sexuell läggning du har. Den utgångspunkten står vi upp för i alla lägen. 

 

Läs även:

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare