Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Karriär

2021.08.30

Prognos: Ljus arbetsmarknad inom redovisning och lön

Redovisnings- och lönekonsulter har goda utsikter till jobb – både på kort och lite längre sikt. Det visar Arbetsförmedlingens senaste prognos.

text:

Sofia Hadjipetri Glantz

Framtiden ser onekligen stark ut för redovisnings- och lönekonsulter. Både för år 2022 och 2026 spås yrkesgrupperna ha ”stora möjligheter till arbete”, enligt Arbetsförmedlingens senaste yrkesprognos som publicerats under sommaren.

– Trots effekterna av pandemin bedömer vi att det kommer att vara goda jobbmöjligheter på flera delar av arbetsmarknaden. Men det är också tydligt att en avslutad utbildning är av stor betydelse för att stå sig i konkurrensen om jobben, säger Ingrid Viklund Ros, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen, i en kommentar.

I myndighetens klassifikation hittas redovisningskonsulter i kategorin ”redovisningsekonomer”, medan lönekonsulter hamnar under ”löne- och personaladministratörer”.

Prognosen som gäller för dessa yrkesgrupper i hela landet lyder: ”Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara liten konkurrens om jobben under det närmaste året. Det innebär att personer som har den utbildning eller erfarenhet som krävs kommer ha stora möjligheter till arbete. Även på fem års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete kommer vara stora.”

Camilla Carlsson. Foto: Christian Gustavsson

– Det är såklart positivt att prognosen visar det vi på FAR vet, att redovisnings- och lönekonsulter är framtidsyrken! säger Camilla Carlsson, auktoriserad redovisningskonsult på FAR.

–  Inte minst har våra medlemmar under pandemin satt ljuset på hur viktiga de är för näringsliv och samhälle. Det kommer alltid att finnas plats för duktiga konsulter inom redovisning och lön, fortsätter hon.

Enligt Arbetsförmedlingen finns i nuläget ungefär 32 600 anställda redovisningsekonomer i Sverige, varav cirka 76 procent är kvinnor och 24 procent är män.

För löne- och personaladministratörer är siffran ungefär 15 500 anställda, där cirka 90 procent är kvinnor och 10 procent är män.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare