Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Det kan vara mycket värdefullt att ha med sig erfarenheter från ”andra sidan”, menar Anna Asp Wadmark, Director of People and Purpose på Deloitte.
Karriär

2024.04.26

Personlig kontakt ökar viljan att komma tillbaka

Som arbetsgivare är det viktigt att inte släppa medarbetare som lämnat branschen. Att till exempel ha kontakt på LinkedIn kan betyda mycket för viljan att komma tillbaka. Det säger Anna Asp Wadmark, Director of People and Purpose på Deloitte.

text:

Sara Steinholtz Sparby

Under sina 17 år på Deloitte har Anna Asp Wadmark själv sett flera personer både lämna och återvända, till exempel efter en tid i näringslivet.
– Människor som söker sig till revisionsbranschen är ofta engagerade och nyfikna individer, då är det naturligt att under en period vilja testa en annan roll, säger hon.

Att söka sig till näringslivet tror hon många ser som en möjlighet att både bredda sin erfarenhet och få förståelse för olika affärsmodeller och branscher, vilket kan vara en god erfarenhet att ta med sig för de som kommer tillbaka.

Vad tror du det är som gör att medarbetare vill tillbaka?

– Det finns såklart individuella skäl till att en person väljer att lämna respektive återvända, men jag tror att de som kommer tillbaka ofta har saknat den dynamiska miljö som finns på en större revisionsbyrå. Det händer mycket, du har chans att prova många olika roller, jobba nära dina kunder och ständigt lära dig något nytt, säger hon.

Har du några tips på hur man som arbetsgivare kan göra för att återrekrytera?

– Som arbetsgivare är det viktigt att ha kvar en personlig kontakt med dem som lämnat, det kan bidra till att sänka tröskeln för medarbetare att komma tillbaka. Det sker naturligt på olika sätt med olika individer, men kan till exempel vara genom Linkedin, eller så har man kontakt på något annat sätt.

Finns det några utmaningar med att komma tillbaka?

– Jag upplever inte att trösklarna tillbaka är särskilt höga eller att det finns några problem. Men om du exempelvis tagit en paus från branschen innan du är auktoriserad revisor, behöver vi ”mappa in” dig på rätt ställe i karriärstrukturen för att du ska tillgodogöra dig rätt kompetens, till exempel genom den utbildningsstruktur som rollen kräver. Det kan därför vara så att du lämnade som ”senior” men inte automatiskt kommer tillbaka i den rollen direkt.

Hur ser du som jobbar med HR på en byrå på återvändare?

– Det kan vara mycket värdefullt att ha med sig erfarenheter från ”andra sidan”. Du kanske har haft en roll som controller och genom det fått en inblick i hur det fungerar på kundsidan. Då kommer du tillbaka med en större förståelse för dina klienter. Det är positivt.

 

  • På far.se kan du läsa mer om hur du kan 

 

Läs också: 

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare