Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2023.10.10

Personaloptioner tas med i utredning

Frågan om personaloptioner i fåmansbolag tas in i 3:12-utredningen. Det välkomnas av FAR som har arbetat för detta och som uppvaktade Finansdepartementet i frågan i våras.

text:

Björn Dickson

– Jag tror att det här blir bra. Frågan är inte politisk utan handlar om tillväxt i Sveriges mindre aktiebolag, säger Hans Peter Larsson, Auktoriserad Skatterådgivare FAR och skatteansvarig på FAR.

Regeringen tillsatte 2022 en kommitté som ska föreslå förenklingar av de särskilda reglerna för utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag, de så kallade 3:12-reglerna.

Utökat uppdrag

Den 7 september fick kommittén ett utökat uppdrag, den ska också analysera på vilket sätt 3:12-reglerna kan ändras för att göra de särskilda bestämmelserna om lättnader i beskattningen av personaloptioner mer effektiva när det gäller att attrahera och behålla nyckelkompetens.

Avsikten är att kommittén ska hitta en fungerande lösning så att personaloptionerna inte beskattas som tjänst utan som kapital.

Hans Peter Larsson, FAR. Foto: FAR

– Det är inte en dag för tidigt att skattereglerna anpassas så att kvalificerade personaloptioner blir intressanta som incitament även i fåmansaktiebolag. Det borde ha skett redan dag ett, säger Hans Peter Larsson på FAR.

Han tycker att 3:12-utredningen nu måste lägga fram förslag om att slopa den så kallade 4-procentsregeln.

Uppvaktning i våras

– I dag gör den regeln kvalificerade personaloptioner närmast ointressanta i fåmansaktiebolag.

Det är något som FAR framförde vid en uppvaktning på Finansdepartementet i våras.

– Det kan också behövas andra förändringar. FAR har en expert i utredningen som bevakar dessa frågor ur ett praktiskt och väl fungerande perspektiv. Därefter måste riksdagen fatta beslut för att få förslagen i mål säger Hans Peter Larsson.

FAR:s expert i 3:12-utredningen är Catrin Åkerlund, auktoriserad skatterådgivare på Grant Thornton.

Så här säger Michal Herink, partner PwC Sverige, om att frågan om personaloptioner i fåmansbolag tas in i 3:12-utredningen:

Ett klargörande

– Det är bra att den här frågan utreds och att vi förhoppningsvis får ett klargörande. Reglerna om kvalificerade personaloptioner är bra för den grupp av företag som kan tillämpa dem. Men oklarheten kring den skattesats som gäller vid en framtida försäljning har påverkat regelverket negativt.

– Frågan om 3:12-beskattning lyftes av den ursprungliga utredningen kring kvalificerade personaloptioner. Men frågan lämnades tyvärr till den dåvarande 3:12-utredningen som aldrig blev något.

Michal Herink, PwC. Foto: PwC

Fakta: 3:12-reglerna och personaloptioner

De så kallade 3:12-reglerna avgör hur stor del av avkastningen på en investering som får tas upp som kapitalinkomst och hur mycket som måste tas upp som tjänsteinkomst.

Benämningen 3:12 kommer av att regelverket fram till år 2000 fanns i kapitel 3, paragraf 12 i dåvarande lagen om statlig inkomstskatt. Numera finns reglerna i kapitel 56 och 57 i inkomstskattelagen.

En arbetsgivare kan erbjuda de anställda att delta i ett program som tilldelar de anställda personaloptioner. Det är ofta ett sätt att locka och behålla attraktiv kompetens.

En personaloption ger innehavaren rätt att i framtiden förvärva värdepapper till ett i förväg fastställt pris. Den kan också ge rätten att i framtiden förvärva värdepapper på andra förmånliga villkor. Huvudregeln är att förmånen är skattepliktig.

Personaloptioner beskattas när innehavaren utnyttjar den rätt som optionen ger att köpa aktier. Värdepapper, som aktier, beskattas däremot när de säljs.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare