Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Pernilla Lundqvist
Karriär

2019.03.22

Pernilla Lundqvist ny krönikör i Balans

Pernilla Lundqvist är ordförande i FAR:s policygrupp för redovisning och redovisningsspecialist på EY. Nu börjar hon skriva krönikor för Balans. 

text:

Pernilla Halling

foto:

Anna Ekström

Från och med i mars kommer Pernilla Lundqvist, ordförande FAR:s policygrupp för redovisning, att skriva krönikor för Balans tillsammans med någon av de övriga ledamöterna i policygruppen.

Vad kommer krönikorna att handla om?

– Aktuella redovisningsfrågor som diskuteras inom policygruppen. Vi kommer att ha ett praktiskt perspektiv eftersom vi vet att det efterfrågas av FAR:s medlemmar och ger stor medlemsnytta. Tanken är att fokusera på frågeställningar som rör K2 och K3, men vi kommer även att ta upp IFRS-frågor när det är aktuellt, säger Pernilla Lundqvist.

Kan du nämna några exempel?

– Just nu är det mycket frågor som aktualiseras i bokslutstider såsom redovisning av intäkter och leasing samt kring IASB:s nya standarder om finansiella instrument, intäkter och leasing. För några år sedan var det många frågor kring fastigheter och avskrivningar enligt såväl K2 som K3.

Vilken fråga tar ni upp i första krönikan?

– Några aktuella periodiseringsfrågor avseende intäkter och leasing i samband med bokslutet samt inblick i arbetet som bedrivs avseende uppdatering av IFRS for SME.

Varifrån kommer frågorna ni diskuterar i policygruppen?

– Många frågor kommer från våra respektive byråer och styrs av vilka regelförändringar och frågeställningar som är aktuella för tillfället. Men det kommer även frågor via FAR:s medlemsrådgivning som vi genom krönikan i Balans får möjlighet att nå ut med brett till FAR:s medlemmar. Tidigare var det endast frågeställaren som fick ta del av svaret, säger Pernilla Lundqvist.

Policygruppen för redovisning lägger även en hel del tid på att svara på remisser, varför?

– Remissarbete tar mycket tid men är ett effektivt sätt att påverka. När en regel väl är beslutad är det svårt att få den ändrad. Därför är det väldigt viktigt att vi lägger tid på att påverka innan besluten fattas. Framför allt är det remisser till IASB, BFN och Rådet för finansiell rapportering. Men ibland hjälper vi även FAR:s styrelse med remissvar, säger Pernilla Lundqvist.

 

Läs Pernilla Lundqvists första krönika här

Missa inget!

Med Balans nyhetsbrev får du varannan vecka det senaste från revisions- och rådgivningsbranschen.

Du behöver godkänna cookiepolicyn för att kunna se formuläret.

utgiven av

Ansvarig utgivare