Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Yrkesvardag

2023.04.28

P27 läggs på is

Bankernas nya betalningsinfrastruktur, P27, läggs på is. − Vi behöver göra en övergripande översyn av planeringen med anledning av den information som P27 nyligen gått ut med, säger Lars-Åke Edenfeldt på Svenska Transformationsprogrammet.

text:

Charlotta Marténg

Balans har vid flera tillfällen de senaste åren om att bankgirosystemet ska ersättas av en ny digital betalningsplattform gemensam för Norden, P27. Lars-Åke Edenfeldt, Business Change Manager på det Svenska Transformationsprogrammet, som ligger under Bankföreningen, sa tidigare i våras till Balans att betalningsinfrastrukturen är en samhällskritisk funktion som måste bytas ut för att anpassas till dagens samhälle. ”Det går inte att vänta tills den slutar att fungera. Dagens betalningsinfrastruktur är helt baserad på hur betalningarna såg ut på 1970-talet.”

Drar tillbaka ansökan

Men nu ser planerna ut att ändras. berättade tidigare i veckan att P27 lagts på is. Storbankerna har investerat 700 miljoner kronor i projektet men nu drar P27 tillbaka sin ansökan om clearinglicens från Finansinspektionen.

I ett skriver P27 Nordic Payment att förutsättningarna för att bygga en ny nordisk systemkritisk betalningsinfrastruktur har förändrats sedan P27 lanserades 2019. Nya krav och regelverk har utmanat P27:s verksamhetsmodell.

Lars-Åke Edenfeldt

Balans har varit i kontakt med Lars-Åke Edenfeldt som säger att han i nuläget inte har så mycket mer information än att Transformationsprogrammet fortsätter med sitt arbete och att behovet av att förändra/byta ut nuvarande betalningsinfrastruktur kvarstår. Likaså kvarstår behovet av att gå över till formatet ISO 20022.

− Men, givetvis behöver vi göra en övergripande översyn av planeringen med anledning av den information som P27 nyligen gått ut med. Detta kommer vi att göra i samråd med alla som är aktiva i arbetet med transformationsplaneringen, varför vi ber att få återkomma med mer information när vi kommit en bit på vägen i denna översyn, säger han till Balans.

utgiven av

Ansvarig utgivare