Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2018.03.21

Osäkerhet hos revisorer om förbjudna lån

Det har funnits en tendens bland revisorer att anmärka på förbjudna lån trots att det juridiskt inte har varit en korrekt bedömning. FAR:s föreningsjurist Sara Orback manar till eftertanke.

text:

Sofia Hadjipetri Glantz

Alla revisorer känner till förfarandet: Om det finns ett förbjudet lån i verksamheten måste revisorn anmärka på detta i revisionsberättelsen. Revisorn måste sedan skicka en kopia av revisionsberättelsen till Skatteverket.

Ett förbjudet lån ska beskattas som intäkt av tjänst hos låntagaren. Dessutom tar Skatteverket ut skattetillägg av den som lämnat oriktig uppgift kopplat till egen beskattning.

Men vad många inte tänker på är att företagaren även kan drabbas av en ekobrottsutredning – och i värsta fall dömas till fängelse. Även om det är ganska ovanligt, så händer det. Nyligen dömdes en styrelseledamot till en månads fängelse efter ett förbjudet lån, trots att pengarna hade betalats tillbaka efter räkenskapsårets slut.

Sara Orback. Foto: Lieselotte van der Meijs

Att osäkerheten är påtaglig märker, som året om får många frågor kring just förbjudna lån. Det berättar Sara Orback, föreningsjurist på FAR.

– Som revisor måste man göra en juridisk bedömning om det verkligen är fråga om förbjudet lån och utreda om det fanns en låneavsikt vid utbetalningstillfället. Aktiebolagslagens regler om kapitalskydd är komplicerade. Ett uttag av företagsledaren behöver inte vara ett förbjudet lån utan är oftast att bedöma som lön, men kan även utgöra en värdeöverföring från bolaget. Det är mer sällan fråga om ett förbjudet lån, säger Sara Orback.

Hon menar att det har funnits en tendens bland revisorer att anmärka på förbjudet lån, trots att det juridiskt sett inte har varit att bedöma som just det. Vad Sara Orback vill påminna om är att en sådan anmärkning är ytterst allvarlig.

– Man får inte glömma att en anmärkning i revisionsberättelsen om förbjudet lån väger tungt i bevishänseende i domstol.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare