Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2024.04.17

Osäker framtid för förtroendevalda revisorer

Förtroendevalda revisorer i kommuner och regioner har en viktig roll, men ansvaret för revisionen av räkenskapsdelen borde på sikt kunna föras över på auktoriserade revisorer. Det menar Johan Rasmusson, auktoriserad revisor på KPMG och ledamot i FAR:s specialistgrupp för offentlig sektor.

text:

Kristina Israelsson

Johan Rasmusson. Foto: Charlotte Carlberg

Flera parter har på senare tid velat förändra och förstärka den kommunala revisionen. I landets kommuner är revisionsuppdraget brett och omfattar både räkenskapsrevision och verksamhetsrevision. Förtroendevalda revisorer ansvarar för hela revisionsuppdraget och ska enligt lag anlita sakkunniga yrkesrevisorer som utför granskningen. Kommunal räkenskapsrevision var tidigare ett oreglerat område där både köpare och säljare av revisionstjänster förlitade sig på praxis. Johan Rasmusson, auktoriserad revisor på KPMG och ledamot i FAR:s specialistgrupp för offentlig sektor, säger att det fanns uppenbara svagheter med systemet.

−Det innebar en osäkerhet, risk för ojämn kvalitet och brist på förutsägbarhet.

Gemensam standard ska öka kvaliteten

För att öka förutsägbarheten, jämförbarheten och kvaliteten i revisionen bland landets kommuner och regioner tog FAR, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer (Skyrev) tillsammans fram en standard för kommunal räkenskapsrevision. Standarden som vänder sig till alla som utför räkenskapsrevision i kommuner, regioner, kommunalförbund och samordningsförbund trädde i kraft i januari 2023

− Alla regioner och kommuner granskas nu av sakkunniga biträden som arbetar utifrån standarden för kommunal räkenskapsrevision. De flesta av dem står under tillsyn av RI som från och med i år kommer att utöva tillsyn över kommunala revisionsuppdrag, säger Johan Rasmusson.

Vill avskaffa förtroendevalda revisorer

Ellen Hausel Heldahl. Foto: Svenskt Näringsliv

Men, Svenskt Näringsliv vill gå ett steg längre och helt avskaffa det nuvarande systemet med av fullmäktige utsedda förtroendevalda revisorer och i stället utforma en ordning med aktiebolagslagen som förebild. Det framgår av en ny rapport som innehåller nio förslag för att motverka korruption. Ett av förslagen handlar just om att förstärka revisionen i landets kommuner och regioner för att motverka risker för fusk, korruption eller annan vanskötsel. Svenskt Näringsliv skriver i sitt förslag att regeringen borde avskaffa det nuvarande systemet med av fullmäktige utsedda revisorer och i stället utforma en ordning med aktiebolagslagen som förebild.

−Den kommunala revisionen sker ytterst av politiker, vilket gör det svårt att skilja på vad som är politiska eller sakliga synpunkter. Det i sin tur riskerar att underminera revisionen. Även om revisionen också görs av professionella revisorer vilar det yttersta ansvaret på lekmän, vilket också kan förta kvaliteten, säger Ellen Hausel Heldahl, jurist och expert på offentlig upphandling på Svensk Näringsliv och författare av rapporten.

 

Invänta utvärderingen av nya standarden

Lotta Ricklander. Foto: Erik Engren

Lotta Ricklander, utvecklingsledare revision på SKR, är skeptisk till förslaget från Svenskt Näringsliv. Hon menar att förslaget om att utforma den kommunala revisionen med aktiebolagslagen som förebild som skulle innebära att man missade en stor del av revisionen.

−Det är en för enkel väg att ta. Visst kan man fundera över om vi ska ha förtroendevalda som ansvarar för revisionen, men vi behöver se frågan i ett större perspektiv. En revision i en kommun eller region är mycket bredare än i ett aktiebolag eftersom det är både verksamheten och räkenskaperna som ska granskas. Om man skulle bygga revisionen i en kommun på aktiebolagslagen så tappar man själva verksamhetsdelen, säger Lotta Ricklander.

Johan Rasmusson menar att det i nuläget är bäst att sitta still i båten och se hur implementeringen av den nya standarden för kommunal räkenskapsrevision landar och vilka effekter den får på revisionen.

−Men, på sikt kan det vara ett naturligt steg att låta kommunfullmäktige utse auktoriserade revisorer som självständigt arbetar med och ansvarar för räkenskapsrevisionen.

 

Läs också:

Missa inget!

Med Balans nyhetsbrev får du varannan vecka det senaste från revisions- och rådgivningsbranschen.

Du behöver godkänna cookiepolicyn för att kunna se formuläret.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare