Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
– Vi var oroliga för att strävan efter ett perfekt och heltäckande regelverk skulle trigga en rejäl backlash. Och tyvärr är det exakt vad som hänt, säger Olivier Boutellis-Taft, VD för Accountancy Europe.
Yrkesvardag

2024.05.28

Olivier Boutellis-Taft är branschens röst i EU: ”Ställ inte hållbarhet mot konkurrenskraft”

Du kan inte vara konkurrenskraftig utan att vara hållbar. Det säger Olivier Boutellis-Taft, VD för Accountancy Europe. Inför EU-valet har den europeiska branschorganisationen publicerat ett manifest som betonar att EU inte får backa från hållbarhetsmålen.

text:

Rakel Lennartsson

foto:

Accountancy Europe

Ett stenkast från EU-kommissionen ligger redovisnings- och revisionsbranschens Brysselkontor. På glasdörren som leder rakt in i det öppna kontorslandskapet står det ”HELLO” med stora, runda tryckbokstäver i gult. På andra sidan dörren kommer Olivier Boutellis-Taft gående med energiska steg. Handslaget är fast, engelskan lättflytande. Accountancy Europes VD svävar inte en sekund på målet när Balans träffar honom för att tala om organisationens prioriteringar inför EU-valet.

– Hållbarhet är förutsättningen för allting annat. En överhettad planet, med vattenbrist, minskande biologisk mångfald, obrukbar mark och så vidare, kommer inte att vara någon trevlig värld att leva i. Och det kommer definitivt inte vara möjligt att driva företag där, säger Olivier Boutellis-Taft, VD för Accountancy Europe.

Har kämpat länge för hållbarhet

För cirka tio år sedan tog han fighten i den egna organisationen. Nu tar han den inför EU-valet den 9 juni. I Accountancy Europes valmanifest kan man läsa att ”en rättvis hållbar omställning är en förutsättning för att upprätthålla och stärka konkurrenskraften”.

Formuleringen finns där av en anledning. Den gångna mandatperioden har präglats av krishantering: först pandemin, sedan Putins fullskaliga krig mot Ukraina, med efterföljande energikris och skenande inflation. Klimatkrisen har också varit ett viktigt tema.

– Under Ursula von der Leyens ledarskap har EU-kommissionen för första gången någonsin tagit klimatkrisen på allvar. Och parlamentet har i huvudsak delat den ambitionen – åtminstone fram till nu, säger Olivier Boutellis-Taft.

Polariseringen hotar klimatet

I takt med att vi närmar oss valet, blir det politiska landskapet mer polariserat och politikerna mindre benägna att hålla samman kring vad som verkligen spelar roll, tycker Accountancy Europes VD. Men klimatfrågan är en så pass stor och viktig fråga att den borde sätta traditionell och, i hans mening, ”typiskt manlig” maktkamp åt sidan.

– Ursula von der Leyen verkar ha förstått det och jag skulle säga att hon har gjort ett tämligen gott jobb, särskilt jämfört med sina företrädare som ständigt ignorerat frågan, säger Olivier Boutellis-Taft och flikar in att hon ju också är den första kvinnan på posten.

”Att ställa hållbarhet och konkurrenskraft mot varandra är rent nonsens. Du kan inte vara konkurrenskraftig utan att vara hållbar.”

Hållbarhet är en förutsättning för konkurrenskraft

Många oroar sig dock för att Europas ekonomiska utveckling halkat efter under den gångna mandatperioden och menar att det nu är dags att sätta konkurrenskraften högst på EU:s agenda. Accountancy Europe håller med, men organisationens valmanifest kan läsas som en viktig brasklapp:

”Med några veckor kvar till EU-valet höjs allt fler röster som bekämpar hållbarhet, mot bakgrund av att fokus har skiftat mot global ekonomisk osäkerhet, inflation och att rädda Europas konkurrenskraft. Som en del av det narrativet framställs hållbarhet ofta som ett hinder för konkurrenskraft. Dessa reaktioner prioriterar kortsiktiga vinster och särintressen”, skriver Accountancy Europe.

– Att ställa hållbarhet och konkurrenskraft mot varandra är rent nonsens. Du kan inte vara konkurrenskraftig utan att vara hållbar. Som jag ser det är motståndet mot hållbarhet baserat på ideologi och reaktioner, inte på fakta, säger Olivier Boutellis-Taft.

Riktar kritik mot utformningen av CSRD

EU:s gröna giv är i hans tycke det viktigaste som uppnåtts under den mandatperiod som nu går mot sitt slut.

– För den kommande mandatperioden kommer det viktigaste bli att implementera och verkställa det som uppnåddes under förra mandatperioden. Och det kan vara ännu svårare än att klubba igenom lagar!

I Sverige har regeringen skjutit på tidsplanen för implementeringen av det nya hållbarhetsredovisningsdirektivet, CSRD. Olivier Boutellis-Taft är inte förvånad. Lika positiv som han är till EU-kommissionens ambitiösa mål för en hållbar omställning, lika kritisk är han till hur regelverken för att nå målen har utformats.

– Det är två nivåer i detta, den ena är syftet och målen, den andra hur de ska nås. Personligen tycker jag att det är väldigt tråkigt och bekymmersamt att folk vill backa från målet att ställa till en hållbar ekonomi. Med det sagt kommer frågan om ”hur?” och där tror jag att mycket skulle kunna förbättras.

”Någonting vi kunde ha gjort för 40 år sedan, när vi hade tid. Nu har vi inte tid.”

Olivier-Boutellis Taft menar att EU-kommissionen tillsammans med expertorganet Efrag velat göra för mycket för på kort tid.

– Det här komplexa ramverket för rapportering som nu tas fram är någonting vi kunde ha gjort för 40 år sedan, när vi hade tid. Nu har vi inte tid. Accountancy Europe förespråkade en mycket enklare ansats. Vi var oroliga för att strävan efter ett perfekt och heltäckande regelverk skulle trigga en rejäl backlash. Och tyvärr är det exakt vad som hänt.

Efterlyser koppling mellan ekonomi och fysisk realitet

Samtidigt varnar Olivier Boutellis-Taft för att slänga ut barnet med badvattnet. Han menar att företagen behöver få hjälp med att gradvis skifta fokus och anta ett bredare perspektiv än enbart det finansiella

– Vi har inte å ena sidan en fysisk planet och å andra sidan en finansiell planet där vi kan leva utan vatten, mat, metall, skog och så vidare. Kanske har den finansiella sidan av ekonomin blivit alltför mycket av en abstraktion, frånkopplad från fysiska realiteter, funderar han.

Med tanke på att många effekter av den globala uppvärmningen kommer med fördröjning och så kallade tipping points är det bråttom att agera om vi ska reparera den skada som vi redan har åstadkommit. Olivier Boutellis-Taft talar om ett tidsfönster på 5–15 år.

– Det vore ödesdigert att missa den här chansen. Men den kommer vid en tid då många medlemsländer kommer att styras med stöd av högerextrema partier som har visat väldigt begränsat intresse, om något, för dessa frågor. EU-parlamentet kommer sannolikt att bli mer splittrat och det kommer att bli svårare att forma en majoritet eller åtminstone en samsyn. Så det kommer att bli en svår tid.

Olivier Boutellis-Taft har suttit på VD-posten för Accountancy Europe i 18 år.

Vill samla folk kring en vision

För Olivier-Boutellis Taft befinner sig världen i ett så pass allvarligt läge att det inte finns utrymme att välja den enkla vägen. Inte heller för egen del, som ledare för den europeiska branschorganisationen, har han velat ta den enkla vägen.

– Antingen försöker du leda genom att göra vad du tror att alla förväntar sig av dig, och ofta är det du tror att folk förväntar sig av dig något annat än vad de faktiskt förväntar sig. Eller så försöker du leda genom att föra fram en vision och samla folk runt den. Jag har valt sida, säger han med emfas.

I år har han suttit 18 år på posten som Accountancy Europes VD och det är snart dags för honom att lämna vidare till en efterträdare, som väntas utses inom kort.

Vad är det viktigaste du har uppnått under ditt ledarskap?

– Det har varit en väldigt transformativ period för branschen, så det är verkligen svårt att summera. Men jag tror att det viktigaste vi har gjort under de här åren har varit att fokusera organisationens strategi kring allmänintresset och att bli mer förändringsbenägna.

Hans eget största bidrag har förmodligen varit att driva på hållbarhetsfrågorna. Det arbetet började för cirka tio år sedan. För Balans berättar Olivier Boutellis-Taft att det inte alltid varit lätt att gå bräschen för hållbarhet.

– På ett sätt är det en normal reaktion. När du sitter med näsan klistrad vid datorn, missar du kanske vad som håller på att hända, säger han försonligt.

Men det är just därför, enligt Olivier Boutellis-Taft, som Accountancy Europes roll behöver vara att kunna backa ett steg och se det större perspektivet. Åtminstone har han sett det som sitt uppdrag.

– Jag försöker att se vad som gör vår profession relevant och meningsfull på lång sikt. Om du tittar på vad som attraherar den yngre generationen, eller vad som skiljer oss från andra branscher och konsulter, eller hur vi skapar värde för samhället, så finns det bara ett sätt som dessa tre frågor kan besvaras av branschen, nämligen genom att göra allmänintresset till hörnstenen för verksamheten. Annars är vi bara som vilket företag som helst.

 

Det här är Accountancy Europe:

Organisationen är ett paraply för FAR och ytterligare 49 systerorganisationer från 35 länder. Accountancy Europe arbetar med att påverka lagstiftningen i EU, men har alltså många fler medlemsländer än de 27 som utgör EU. Storbritannien och Norge, exempelvis, är inte medlemmar i EU men väl i Accountancy Europe. Fokus för organisationens lobbyarbete i EU ligger på hållbar finansiering, små- och medelstora företag, skatt, redovisning och revision.

 

Läs också:

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare