Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Yrkesvardag

2021.09.15

Ökat stöd för grön skatteväxling

PwC:s årliga undersökning Skattebarometern har publicerats. Resultaten är tydliga: skattehantering är en allt större fråga för företagen och den skatteadministrativa bördan har ökat. 32 procent av de tillfrågade uppger att de lägger mer tid på skattehantering i dag jämfört med för fem år sedan. Endast åtta procent uppger att de lägger mindre tid i dag.Skattebarometern visar också att stödet för grön skatteväxling och regionala skatter ökar, men många företag vill återse den skattepolitik som bedrevs under alliansåren.

– Undersökningen ger tydliga signaler om att det finns ett förenklingsbehov när det gäller skattehantering. Den uteblivna skattereformen måste nu ersättas genom ett strukturerat helhetsgrepp på svenska företags skattesituation, säger Ulrika Lundh Eriksson, skatterådgivare med inriktning mot mindre och medelstora företag på PwC, i ett uttalande.

Läs mer om Skattebarometerna på .

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare