Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Carl Frostgård, Chief Product Officer på Oxceed. Foto: Gustav Juhlin
Yrkesvardag

2024.03.21

Ökad omsättning men sämre lönsamhet

Många redovisningsbyråer ökar omsättningen men visar samtidigt en försämrad lönsamhet. Det framgår av en färsk branschrapport från Oxceed.

text:

Björn Dickson

Rapporten bygger på nyckeltal från 120 byråer som alla är kunder hos Oxceed. Sammanlagt har de 120 byråerna ökat sin omsättning med 11 procent mellan 2022 och 2023, vilket är mer än snittet i redovisningsbranschen. Branschens genomsnittliga tillväxt enligt Upplysningscentralen har legat på 7–8 procent, för byråer som omsätter över 3 miljoner kronor, uppger Oxceed.

Försämrad lönsamhet i försiktig bransch

Men samtidigt som omsättningen bland de 120 byråerna ökade minskade lönsamheten, EBITDA-marginalen sjönk från 13,9 procent till 11,4 procent, en minskning på 2,5 procentenheter.
– Det är en förhållandevis stor nedgång i en bransch som annars har varit försiktig med kostnadsökningar, säger Carl Frostgård, Chief Product Officer, på Oxceed.

Personalkostnader minskar i relation till omsättning

Enligt rapporten har personalkostnaderna minskat något i relation till omsättningen, vilket visar att branschen har lyckats hantera sin enskilt största kostnad på ett effektivt sätt.

– Det är rimligt att branschen är duktig på att hantera sina egna kostnader. Personalen blir dyrare per styck, men antingen har man dragit ner på personal eller ökat priserna för att motverka en kostnadsökning i relation till omsättning, säger Carl Frostgård.

Många är bundna av långa kontrakt

Orsaken till den minskade lönsamheten är framför allt på högre kostnader för lokaler, material och varor samt övriga kostnader. Tillsammans har dessa kostnadsökningar dragit ned lönsamheten med totalt 2,5 procentenheter.

– När det gäller kostnader för lokaler är företag ofta bundna av långa kontrakt. Det är därför jämförelsevis svårt att justera de kostnaderna på kort tid, säger Carl Frostgård.

 

Ta del av rapporten

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare