Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2023.06.14

Obligatorisk digital ingivning av ÅR med stöd av XBRL naturligt steg

Bo Karlsson är ny ordförande i XBRL Sweden. − Det som ligger närmast är att driva frågan för att digital ingivning av årsredovisningar till Bolagsverket med stöd av XBRL formatet blir obligatoriskt för en stor andel av svenska aktiebolag, säger han till Balans.

text:

Kristina Israelsson

Att bidra till att vi i Sverige utvecklar en än mer effektiv, standardiserad och transparent rapportering av finansiell information och annan affärsdata, till exempel hållbarhetsredovisning är hans huvudsakliga mission. Bo Karlsson, partner på PwC och ny ordförande för XBRL Sweden är en stark förespråkare för möjligheterna med digital transformation och vill verka för effektivare och kvalitetssäkrade rapporteringsprocesser. 

− Jag kommer att verka för att digitalisering av finansiell information och annan data till och från olika intressenter ska motsvara de värden som användarna av informationen förväntar sig. Då tänker jag på effektivare rapporteringsprocesser av kvalitativ och säker data som är tillgänglig, sökbar och anpassningsbar, säger Bo Karlsson, som nyligen tagit över ordföranderollen för XBRL Sverige. 

Bo Karlsson

Han ser fram emot att i samarbete med andra viktiga aktörer i kedjan för finansiell rapportering skapa en bättre helhet som utvecklas i takt med andra digitala utvecklingsprojekt. 

− Det som ligger närmast är att driva frågan för att digital ingivning av årsredovisningar till Bolagsverket med stöd av XBRL formatet blir obligatoriskt för en stor andel av svenska aktiebolag.  Det är ett naturligt nästa steg i att digitalisera den finansiella rapporteringskedjan och realisera de värden som de olika intressenterna önskar ta del av. 

Hur ser du på utvecklingen av XBRL-formatet?

− XBRL- formatet är vedertaget, internationellt, öppet och licensfritt för användare och utvecklare. Förutom att det pågår ett antal förenklingsprojekt av XBRL-formatet i sig så ger den snabba tekniska utvecklingen möjligheter att använda XBRL-formatet för rapportering av annan affärsdata så som hållbarhetsinformation. Det finns också en tydlig politisk vilja inom EU och medlemsstater till denna utveckling och vi ser en snabb framdrift inom det området, säger Bo Karlsson och fortsätter: 

− Det är dock viktigt att man utvärderar och drar lärdomar av de två åren vi levt med ESEF (European Single Electronic Format) rapportering innan man omfamnar hållbarhetsrapporteringen (ESG) också. Inte minst med att harmonisera dessa regelverk i största möjliga mån för att göra det enkelt för de olika intressenterna. 

 

Läs mer om XBRL

utgiven av

Ansvarig utgivare