Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2021.05.26

Nytt ställningstagande från Skatteverket om DAC6

Vad gäller om flera rådgivare är inblandade i ett arrangemang som måste rapporteras enligt DAC6? Nu har Skatteverket svarat på frågan genom att publicera olika exempel på sin webbplats.

text:

Charlotta Marténg

Vid årsskiftet trädde DAC6 i kraft, det vill säga informationsplikt av gränsöverskridande arrangemang. Det innebär att varje råd eller överföring till utlandet måste stämmas av mot dessa regler för att rådgivaren inte ska riskera att betala en sanktionsavgift.

Sedan reglerna implementerades har Skatteverket löpande publicerat ställningstaganden och förtydliganden för att tydliggöra vad som gäller i praktiken.

19 maj uppdaterades informationen på Skatteverkets webbplats om vem som ska lämna upplysningar, då ett nytt ställningstagande publicerades. Ställningstagandet handlar om uppgiftsskyldigheten när det finns flera rådgivare som är inblandade i samma rapporteringspliktiga arrangemang.

Så här skriver myndigheten i ställningstagandet:

  1. Om flera rådgivare är inblandade i ett rapporteringspliktigt arrangemang är utgångspunkten att samtliga rådgivare ska lämna de uppgifter om arrangemanget som de har kännedom om.
  2. Men om rådgivare A har lämnat samtliga uppgifter som rådgivare B har kännedom om undantas rådgivare B från uppgiftsskyldigheten.
  3. Om rådgivare A och rådgivare B däremot har olika information om arrangemanget måste både A och B lämna samtliga uppgifter som de har kännedom om.
  4. Även om rådgivare A och rådgivare B har samma kännedom om arrangemanget undantas inte rådgivare A från uppgiftsskyldigheten om rådgivare B av någon anledning inte rapporterar vissa uppgifter om arrangemanget.
  5. Rådgivare A undantas inte från uppgiftsskyldigheten om rådgivare B inte är uppgiftsskyldig i sitt hemland därför att det landet gör en annan tolkning av ett kännetecken

Skatteverkets ställningstagande .

På webben finns också flera konkreta exempel på olika situationer som kan uppstå.

Hans Peter Larsson. Foto: Christian Gustavsson

− I det här fallet har Skatteverket varit konstruktiva och bra och bjudit till för att försöka lösa utestående frågor. Man har publicerat olika ställningstaganden och förtydliganden under hela hösten och fortsatt med detta på ett bra sätt. Det här minskar arbetsbördan både för Skatteverket och för rådgivarna, säger Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR.

Missa inget!

Med Balans nyhetsbrev får du varannan vecka det senaste från revisions- och rådgivningsbranschen.

Du behöver godkänna cookiepolicyn för att kunna se formuläret.

utgiven av

Ansvarig utgivare