Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2021.08.31

Nytt regelförslag om underskott stöter på patrull

Regeringen vill införa en subjektiv regel till de objektiva underskottreglerna. En systemförändring, menar skatteexperter på FAR - som är emot förslaget.

text:

Sofia Hadjipetri Glantz

Har man stora underskott kan man göra avdrag mot kommande års bolagsskatt.

I Sverige finns i dag regler som säger att man efter en överlåtelse av bolaget som huvudregel inte får dra av underskott som överstiger två gånger köpeskillingen. Om man överlåter bolaget inom en koncern, så spärras underskottet i fem år i vissa situationer och enligt uttryckligen angivna regler.

Nu föreslår regeringen att reglerna ska utökas med en generell regel, en så kallad antimissbruksregel.

– Om det övervägande skälet till att överlåta bolaget med underskottet är att köparen ska kunna utnyttja underskottet, så får den inte göra det. Det är en subjektiv regel. Man vill alltså bygga på nuvarande regelverk med denna subjektiva regel, säger Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR.

Hans Peter Larsson. Foto: Christian Gustavson

Han menar att de ”mekaniska” reglerna från i dag redan är komplexa. Ska det dessutom tillföras en subjektiv regel som säger att det övervägande skälet är att utnyttja underskottet, så kommer komplexiteten öka.

– De subjektiva reglerna är svårare att förstå innebörden av. Man får ett system med både hängslen och livrem. Vi anser att regelverket antingen ska vara objektivt eller subjektivt, inte en blandning av båda principerna, understryker Hans Peter Larsson.

Tillsammans med FAR:s operativa grupp Remissgrupp Skatt avstyrker han därför förslaget i promemorian Begränsning av avdragsrätten för underskott från tidigare år.

Nuvarande regler om underskott har funnits i snart 25 år och har länge vållat diskussioner bland skatterådgivare och revisorer. Och just den här frågan är mycket större och allvarligare än att det handlar om ”storföretag som försöker mygla skatt”, säger FAR:s skatteexpert.

– Utan att finansdepartementet har visat på ett behov så kan vi inte låta regelsystemet bli ännu mer komplicerat och oförutsägbart. Det kan vara så att regelverket är moget för en översyn. Men det måste utredas först, säger Hans Peter Larsson.

Han avslutar:

–  Sannolikt genomförs förslaget ändå, och då retroaktivt från 11 juni 2021. I så fall blir behovet av en översyn än mer angelägen.

utgiven av

Ansvarig utgivare