Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Yrkesvardag

2022.03.04

Nytt om inkomst­deklaration eller särskilda uppgifter

Fler utländska företag än tidigare får i år en förtryckt inkomstdeklaration. Bakgrunden är nya regler som gör att Skatteverket inte i varje enskilt fall kan avgöra om företaget ska lämna inkomstdeklaration eller särskilda uppgifter.

text:

Charlotta Marténg

1 januari 2021 infördes nya regler för vissa utländska företag som har inte har fast driftställe i Sverige om att lämna särskilda uppgifter till Skatteverket. Företagen som ska lämna särskilda uppgifter ska göra det från och med i år och uppgifterna ska lämnas vid samma tidpunkt som gäller för inkomstdeklarationen.

Mot bakgrund av det här har Skatteverket i år skickat ut inkomstdeklaration 2 till fler utländska företag än tidigare år. Under mars kommer de berörda utländska företagen även att få brev från myndigheten med mer information.

På sin webbplats skriver Skatteverket:

Skyldigheten att lämna särskilda uppgifter gäller för utländska företag som inte lämnar inkomstdeklaration men som;

  • är godkända för F-skatt eller
  • ska göra skatteavdrag från ersättning för arbete eller
  • är skyldiga att tillhandahålla utrustning så att en elektronisk personalliggare kan föras på en byggarbetsplats.

Utländska företag som bedriver verksamhet från ett fast driftställe i Sverige ska lämna inkomstdeklaration och inte särskilda uppgifter. Det innebär att företaget måste göra en egen bedömning av vad som ska lämnas. För företag som ska lämna särskilda uppgifter finns en e-tjänst hos Skatteverket, med information på både svenska och engelska.

 

Deklarationsdags! Läs mer här:

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare