Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Enligt Peter Flemsjö, ordförande i SIE-gruppen, finns det en stor efterfrågan på en lösning för digital arkivering. Foto: Getty images.
Yrkesvardag

2024.05.23

Nytt filformat ska hjälpa företag arkivera räkenskapsinformation

SIE-gruppen har tagit fram ett förslag till nytt filformat för digital arkivering, Standard Accounting Archive (SAA). Peter Flemsjö, ordförande i SIE-gruppen, ser stor potential i SAA och tror att det nya filformatet kan bli lika framgångsrikt som den nuvarande SIE-standarden.

text:

Eric Widegren

Svenska företag har länge efterfrågat en lösning för att kunna arkivera räkenskapsinformation digitalt. I dag används ofta SIE-formatet för arkivering, trots att det inte lever upp till bokföringslagens krav. SIE-standarden saknar bland annat stöd för behandlingshistorik, systemdokumentation och digitala underlag.

Nytt filformat som uppfyller lagkraven

Intresseföreningen SIE-gruppen, som ansvarar för standarden, har därför tagit fram förslag på ett nytt kompletterande filformat, Standard Accounting Archive (SAA). Syftet med SAA är att företagare enkelt ska kunna arkivera räkenskapsinformation ur det redovisningssystem de använder och att systemleverantörerna ska känna sig trygga med att företagen lever upp till lagkraven.

Peter Flemsjö, ordförande i SIE-gruppen. Foto: Per Karehed.

Peter Flemsjö, ordförande i SIE-gruppen, ser stor potential i den nya standarden och tror att den kan bli lika framgångsrik som SIE-standarden.

– I dag är det svårt för företag att uppfylla bokföringslagens krav på arkivering. Därför ser vi stora möjligheter med SAA. Det nya standardformatet för arkivering kommer att underlätta för Sveriges redovisningsbyråer och företagare och ge dem trygghet i att de följer de lagar och regler som finns.

Stor efterfrågan inom branschen

Enligt Peter Flemsjö finns det en stor efterfrågan på en lösning för digital arkivering.

– Vi har fått väldigt positiv respons på förslaget och mycket värdefull input, inte minst från FAR och Srf konsulterna. En genomgående respons under remissrundan var att man såg ett stort behov av ett standardiserat arkiveringsformat på marknaden.

Klart för implementering 2025

Den största utmaningen har varit att hitta en tolkning och specifikation av det nya filformatet när lagstiftningen inte speglar dagens digitala arbetssätt och moderna krav. Men nu har projektgruppen färdigställt ett uppdaterat underlag för det nya filformatet.

– Den tekniska specifikationen för SAA kommer förmodligen att färdigställas under året för att sedan kunna implementeras i bokföringsprogrammen under 2025. Förutom ett filformat så planeras även stöd för ett läsprogram av filformatet så att det går att läsa filen, säger Peter Flemsjö.

 

Läs också: 

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare