Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2023.11.23

Nyheter inför bokslutet för 23:e året

Inför årets bokslut är hållbarhet i fokus. Men även inflationen och ränteläget påverkar företagen. I Nyheter inför bokslutet har KPMG samlat allt som företagen behöver veta inför årsskiftet 23/24.

text:

Charlotta Marténg

För 23:e året i rad har KPMG skrivit artikeln Nyheter inför bokslutet, som vanligtvis även publiceras i Balans. Vi pratar med artikelns huvudförfattare Helle Kant, redovisningsspecialist på KPMG.

Helle Kant, redovisningsspecialist KPMG. Foto: KPMG

Är det något som man bör vara särskilt uppmärksam på inför årsskiftet 23/24?

– Ja, om företaget omfattas av CSRD är det hög tid att börja sätta sig in i detta. Regelverket kommer att fasas in successivt under flera år och det är bra att redan nu ta reda på vad som behöver göras och i så fall när. Även om företaget inte träffas av reglerna just i år så kan det träffas av regelverket genom att ingå i annat företags värdekedja. Utöver det finns det andra nyheter exempelvis BEPS, en global tilläggsskatt som är på väg att införas för stora multinationella företag, och andra områden som vi sammanfattar i artikeln.

Vilka är de stora nyheterna?

– De stora nyheterna gäller hållbarhet skulle jag säga. När det kommer till den finansiella rapporteringen är det färre nyheter men det kommer att bli desto viktigare att fokusera på sambandet mellan upplysningar om hållbarhet och de finansiella delarna av årsredovisningen. Det pågår uppdateringar av K2 och K3 som kommer att påverka företagen men detta är något att hålla utkik efter under 2024 eftersom detta arbete fortfarande pågår.

Hur påverkar inflationen och ränteläget?

– Inflationen och ränteläget påverkar företagen på flera sätt. Vi ser förändrade värderingar av tillgångar, kostnadsbesparingar samt dyrare finansiering till följd av det högre ränteläget och den höga inflationen. Samtidigt ser vi mer satsningar på gröna alternativ, grön omställning och en ökade efterfrågan på gröna investeringar.

Förra året handlade det om invasionen av Ukraina och efterdyningarna av pandemin, märks det även i år?

– Pandemieffekterna har avtagit allteftersom. Men pandemin och kriget gör sig nu påminda till exempel genom att fler bolag ser över sina leverantörsavtal för att säkra leveranser och ser över olika möjligheter att öka sin beredskap. Många företag har också flyttat eller stängt ned sin verksamhet i Ryssland.

Läs mer:

 

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare