Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Anders Hell, Linda Jordanius och Emma Thorell på Satsa Redovisning i Borås.
Karriär

2021.10.07

Nyckeln är långa kundrelationer

Hållbarhetsaspekten genomsyrar allt på Boråsbyrån Satsa Redovisning. Det gäller personalen, företaget och miljön - men kanske främst kunderna.

text:

Sofia Hadjipetri Glantz

foto:

Katja Ragnstam

Egentligen har den knappt två år gamla byrån Satsa Redovisning i Borås ingen uttänkt hållbarhetsstrategi. Ändå menar företrädarna att hållbarhetstänket är en del av det vardagliga arbetet.

– Hållbarhet är en grundinställning i allt vi gör. Vi ser till att inte pressa personalen genom att undvika övertid, vi satsar på långsiktiga kundrelationer och vi bryr oss om miljön kring byrån, säger Anders Hell, Auktoriserad Redovisningskonsult FAR.

Han och kollegan Linda Jordanius, även hon Auktoriserad Redovisningskonsult FAR, lämnade storbyrån för att påbörja resan med Satsa Redovisning i januari 2020. Också det sprunget ur ett hållbarhetstänk.

Viktigt att medarbetarna har social kompetens och passar in i gruppen.

– Vi försöker hjälpa varandra och stundtals jobbar vi för mycket, men inte alls i närheten lika mycket som vi gjort tidigare år. Vi har en rullande tolvmånadersplanering, som vi uppdaterar varje månad. Den ska inte ligga på minus från början, säger Linda Jordanius.

Kollegorna hjälper även kunderna tänka hållbart, när de ser en sådan öppning. Det kan handla om att råda kunden att inte göra av med mer resurser än nödvändigt, eller att hjälpa en annan kund upprätta en energi­deklaration. Att effektivisera miljömässigt. Eller att bistå på digitaliseringsresan.

– Efter ett och ett halvt år med en pandemi har var och varannan vant sig vid digitala möten och mindre resande. Men få företagare gör en stor omställning i sin verksamhet om de verkligen inte behöver det. Vi ”trycker inte på” digitalisering på de kunder som inte vill, understryker Anders Hell.

Anders Hell och Linda Jordanius har följts åt länge i karriären.

Vilket leder oss till kundrelationerna.

– En hållbar kundrelation är den som sträcker sig över lång tid. Vi har kunder som följt med oss i 30 år, både när vi har varit på stor byrå och liten, och många säger att de föredrar det senare på grund av den nära kundrelationen det medför, fortsätter han.

Emma Thorell kom till Satsa Redovisning hösten 2020. I bagaget hade hon tio års erfarenhet som redovisningskonsult och kände kollegorna då hon också varit på samma byrå tidigare. Även hon nämner värdet av det småskaliga inom hållbarhetens sfär.

– För tio år sedan när jag började i branschen pratade man aldrig om hållbarhet, varken ur kund- eller personalaspekt. Att vara på liten byrå innebär verkligen mer personlig kontakt med kunden och närmare till övriga medarbetare. Nu kan vi alla till och med sitta tillsammans, säger hon.

Ordning och reda i finanserna.

Så löser vi ekvationen

Motto
Strävar efter att bli Borås mest kompetenta redovisningsbyrå.

Medarbetarna
Sju heltidsanställda, varav fyra är Auktoriserad Redovisningskonsult FAR. Byrån skulle kunna utöka med två personer till, men är överens om att växa långsamt. Viktigt att medarbetare har en social personlighet och passar in i gruppen.

Kunderna
Närmare 400 kunder inom bygg- och fastighet, underleverantörer till dessa, tjänsteföretag, handel, samt enskilda firmor inom skog och gård. Framför allt i närområdet.

Nätverket
Bank, försäkringbolag, advokatbyråer, revisionsbyråer och det naturliga nätverket, där man rekommenderar kunder sinsemellan och hjälper varandra.

Framtiden
Vill utvecklas till att bli bättre på ett hållbart sätt. Planerar att ta in en in en senior konsult, en tidigare revisor, som ska bistå med extrahjälp och vara ett bollplank för personalen.

Hållbara kund- och personalrelationer sträcker sig över lång tid.

3 tips – jobba hållbart

  1. Ta vara på medarbetarna.
  2. Vårda långsiktiga kundrelationer.
  3. Ha inte för bråttom – säg inte ja till allt.
Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare