Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
FOTO: Getty Images
Yrkesvardag

2022.12.30

Nya lagar och regler att känna till 2023

Förstärkt skatteavdrag på installation av grön teknik, höjt reseavdrag vid arbetsresor och DAC7 träder ikraft. Det är några av nyheterna på skattefronten som påverkar företagen 2023 och som är viktiga för branschen att ha koll på.

text:

Charlotta Marténg

Skatteverket har på sin webbplats samlat information om vilka förändringar som sker på skatteområdet och som kommer att påverka både privatpersoner och företag under 2023. Några av dem har tidningen Balans tidigare berättat om som till exempel höjningen av reseavdraget för arbetsrelaterade resor.

Så här skriver Skatteverket: ”Schablonbeloppen som får dras av för kostnader för arbetsresor med egen bil eller förmånsbil höjs. Avdraget för arbetsresor, tjänsteresor och hemresor med egen bil höjs från 18,50 kr till 25 kr per mil. Avdraget för resor med förmånsbil höjs från 6,50 respektive 9,50 till 12 kr per mil. För förmånsbil som helt drivs på elektricitet är beloppet dock fortsatt 9,50 kr per mil.”

Jobbskatteavdraget påverkas

Under nästa år kommer också det förhöjda jobbskatteavdraget att förstärkas. Det här påverkar personer som fyllt 65 och som fortsätter att arbeta, då skatten sänks för dem. Enligt regeringen kan skattesänkningen uppgå till som mest 6 000 kronor per år.

Samtidigt höjs åldersgränsen för att ha rätt till det förhöjda grundavdraget från 65 till 66 år, vilket betyder att den som fyllt 66 år innan den 1 januari 2023 har rätt till ett förhöjt grundavdrag.

Avdrag för grön teknik ökar

Den som vill installera grön teknik kommer också att märka förändringar 2023. Från och med 1 januari höjs det så kallade gröna avdraget genom att subventioneringen för installation av solceller höjs från 15 till 20 procent av de debiterade arbets- och materialkostnaderna. Det här gäller bara installationer som betalats efter den 31 december 2022.

Alkohol och tobak blir dyrare efter årsskiftet. Skatten på öl och vin höjs med 5 procent, skatten på etylalkohol (sprit) höjs med 1 procent och skatten på cigaretter, snus och övrig tobak höjs med 3 procent.

DAC7 träder ikraft

En ny rapporteringsskyldighet införs 1 januari 2023 när informationsutbytet mellan EU-länderna ökar genom DAC7. Svenska plattformsoperatörer kommer att behöva lämna uppgifter om vad de personer som använder plattformarna för att sälja varor eller tjänster tjänar. Men myndigheter och börsnoterade företag ska bli undantagna från rapporteringsplikten. Också operatörer i länder utanför EU, men som bedriver verksamhet med viss anknytning till EU, måste registrera sig i en medlemsstat till exempel Sverige.

Det svenska Skatteverket ska därefter överföra informationen till myndigheterna i andra länder i EU. Informationen ska också gå till länder utanför unionen, så kallade tredjeländer, när det finns avtal om utbyte av sådan information.

Energiskatten sänks

På sin webbplats skriver Skatteverket också att energiskatten på bensin och diesel tillfälligt sänks med 80 öre per liter, räknat utifrån de skattesatser som skulle ha gällt från och med den 1 januari 2023 med gällande indexeringsregler. Den faktiska sänkningen jämfört med de skattesatser som gäller i december 2022 är alltså mindre än 80 öre per liter.

”Dessutom sänks den sammanlagda skatten (det vill säga energiskatt och koldioxidskatt) på lågbeskattad olja med 722 kronor per kubikmeter även det beräknat utifrån de skattesatser som skulle ha gällt från och med den 1 januari 2023 med gällande indexeringsregler.”

 

Läs mer:

 

 

utgiven av

Ansvarig utgivare