Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2023.06.21

Nya lagar och regler att känna till

En ny momslag. Det är den stora nyheten på skatteområdet den 1 juli. Här är några andra lagar och regler som gäller från halvårsskiftet.

text:

Björn Dickson

Ny momslag

En ny mervärdesskattelag ersätter den hittillsvarande mervärdesskattelagen. 

Den nya lagen är en omarbetning av den tidigare. Syftet är att göra regleringen enklare att förstå och tillämpa. Den nya lagen får en ny struktur. Språket moderniseras och anpassningar görs till europeiska unionens mervärdesskattedirektivs begrepp, struktur och systematik. 

Skattefri laddel

Från halvårsskiftet är det skattefritt att ladda bilen på jobbet. Riksdagen har beslutat om en tillfällig skattefrihet för laddel på arbetsplatsen. En förutsättning för skattefriheten är att man laddar bilen vid en laddpunkt eller ett eluttag som arbetsgivaren tillhandahåller i anslutning till arbetsplatsen. Lagändringen gäller till utgången av juni 2026 

Inget avdrag för el i datorhallar

Skattenedsättningen för energiskatt på el som förbrukas i datorhallar försvinner. Det innebär att det inte längre finns möjlighet att göra avdrag för energiskatten i punktskattedeklarationen eller att ansöka om återbetalning av energiskatten. 

Det innebär också att det inte går att få återbetalning av energiskatt på el i samband med leveranser av värme eller kyla till en datorhall. 

Ändringen innebär dessutom att det inte längre går att vara registrerad som frivilligt skattskyldig för energiskatt på el som förbrukas i datorhallar. 

Om elen förbrukas i en datorhall i vissa kommuner i norra Sverige kan det efter den 1 juli 2023 finnas möjlighet att få så kallat Norrlandsavdrag för elen. 

Viss elektronik

Nya regler gäller när man deklarerar kemikalier i viss elektronik. Höjt och förenklat avdrag och ingen skatt på begagnade varor där skatten redan har betalats i Sverige är några av förändringarna. 

Bestämmelserna om avdrag förenklas. Rätten att göra avdrag påverkas bara om produkten innehåller brom, klor eller fosfor. Det tidigare kravet på att redovisa hur ämnen är tillsatta tas bort. 

Man kan göra ett avdrag på kemikalieskatten om produkten inte innehåller brom eller klor. Om produkten inte heller innehåller fosfor kan man göra ett högre avdrag. Det högsta möjliga avdraget höjs från 90 till 95 procent av kemikalieskatten. 

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare