Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2021.11.18

Nya besked om undertecknande av årsredovisning

Digitala signaturer har medfört osäkerhet kring vilket datum som gäller för undertecknande av årsredovisning. Nu har Bokföringsnämnden (BFN) tagit beslut i frågan.

text:

Sofia Hadjipetri Glantz

Redan våren 2020 uppmärksammade FAR Bokföringsnämnden om problematiken som funnits i deras allmänna råd vad gäller datering.

Det har främst gällt digital signering av årsredovisningen, där det exempelvis varit synligt vid vilket datum varje ledamot skrivit under.

Nu har BFN förtydligat att en årsredovisning är upprättad när alla har skrivit på.

Birgitta Åhlander. Foto: Lieselotte van der Meijs

Nyheten applåderas av Birgitta Åhlander, auktoriserad redovisningskonsult på FAR, som även svarar på frågor i medlemsrådgivningen. Det rådet har hon också gett till FAR:s medlemmar som har undrat.

Hon menar vidare att digitala signaturer har flera fördelar.

– Ett digitalt verktyg är tillgängligt för alla samtidigt. Så det ska inte behöva ske en fördröjning i underskiftsrundan. Tvärtom, det ska gå snabbare, säger hon.

Ändringarna gäller från och med 12 november 2021 och ska tillämpas för räkenskapsår som avslutas 31 december 2021 eller senare.

Missa inget!

Med Balans nyhetsbrev får du varannan vecka det senaste från revisions- och rådgivningsbranschen.

Du behöver godkänna cookiepolicyn för att kunna se formuläret.

utgiven av

Ansvarig utgivare