Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Lone Strøm är ny VD för FSR – danska revisorer.
Karriär

2022.02.08

Ny VD för FSR – danska revisorer

Lone Strøm tar över som VD för FSR – danska revisorer 1 juni 2022. Även i Danmark vill branschorganisationen fokusera på utmaningarna med brist på arbetskraft och att attrahera talanger.

text:

Charlotta Marténg

foto:

Helga Theilgaard

Lone Strøm tar över som VD för FSR – danska revisorer.

− Det är med stor glädje jag från och med den 1 juni kommer att vara ansvarig för FSR – danska revisorer. Bokföringsbranschen står mig nära och branschen spelar en mycket viktig samhällsroll som hela tiden växer och utvecklas. Tänk bara på den aktuella utvecklingen inom hållbarhetsrapportering, där revisorerna har en viktig roll att spela. Samtidigt ser jag fram emot att bli en viktig del av föreningens nya strategi, där vi bland annat kommer att fokusera på att ta oss an branschens utmaningar med brist på arbetskraft och attrahera talanger”, säger Lone Strøm i ett uttalande publicerat på fsr.dk.

Lone Strøm kommer från en tjänst som VD för danska Riksrevisionen där hon arbetat i tio år och haft ansvaret för att leda en organisation med cirka 285 anställda. Hon har tidigare även haft andra statliga tjänster, som till exempel biträdande direktör i den danska finansstyrelsen.

Ledare med lång erfarenhet

− Jag är verkligen glad att Lone Strøm har tackat ja till jobbet som ny VD för FSR – danska revisorer. Lone Strøm har en stark professionalism och en mycket gedigen ledarerfarenhet och jag har stor tilltro till att hon kan fortsätta den positiva utvecklingen av föreningen och bidra till att skapa betydande resultat till förmån för våra medlemmar, säger Lars Kronow, ordförande i FSR – danska revisorer, i ett uttalande publicerat på fsr.dk.

Sommaren 2021 lämnade Charlotte Jepsen VD-stolen på FSR – danske revisorer efter 13 år. Lars Storr-Hansen tog över rollen och tillträdde i augusti 2021. Han blev dock inte långvarig på posten. 15 oktober meddelade FSR att organisationen kommit överens med Lars Storr-Hansen om att avsluta samarbetet med omedelbar verkan då parterna hade olika syn på föreningens framtida utveckling. Teknisk direktör, Camilla Hesselby har varit tillförordnad verkställande direktör sedan dess.

FSR – danske revisorer är FAR:s motsvarighet i Danmark. Tillsammans med Suomen Tilintarkastajat ry, (Finlands Revisorer), Den norske revisorsforening (DnR) och isländska Félag löggiltra endurskoðenda (FLE) bildar branschorganisationerna Nordiska Revisorsförbundet (NRF), med svenska Helene Agélii som generalsekreterare.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare