Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2021.02.05

Ny studie: Så ser revisorer och redovisningskonsulter på 2021

Sveriges revisorer och redovisningskonsulter har lämnat ett utmanade år bakom sig. Nu visar en ny undersökning att de siar både en negativ prognos samt en ljus syn på 2021.

text:

Sofia Hadjipetri Glantz

Pandemin har berört revisorer och redovisningskonsulter på fler sätt än ett. Många har drabbats negativt, med minskade kunduppdrag och ekonomiska åtgärder, och ser ingen ljusning under innevarande år. Medan andra tror att verksamheten kommer att gå stärkt ur krisen.

Det visar en ny studie beställd av Wolters Kluwer där 300 revisorer och redovisningskonsulter har svarat på olika frågar i relation till pandemin.

Källa: Wolters Kluwer

I den framkommer att 38 procent har fått färre kunduppdrag. Närmare hälften, 45 procent, av de tillfrågade tror vidare att pandemin kommer att ha en negativ påverkan på verksamheten under året, varav en av fyra bedömer att denna påverkan kommer att vara stor. 19 procent uppger även att de har fått ställa om sitt erbjudande.

På frågan om de har fått dra ner på kostnaderna har 60 procent av respondenterna svarat ja och 24 procent nej.

En tydlig effekt av covid-19 är de tekniska landvinningar som situationen medfört. 39 procent av de tillfrågade uppger att de har blivit mer digitala i sitt arbetssätt. Något som även framkommit i en , där storbyråernas gemensamma nämnare är att de har börjat i en allt större grad.

Det finns också vinnare i pandemin. 17 procent i studien svarar att de har fått ökade kunduppdrag under föregående år. 16 procent* tror dessutom att den rådande situationen kommer att ha en positiv påverkan på verksamheten.

Undersökningen genomfördes av Prepoint på uppdrag av Wolters Kluwer under perioden 23 november 2020 till 12 december 2020. Totalt intervjuades 300 revisorer och redovisningskonsulter, utspridda över hela landet och i åldrarna 18–65 år.

*Uppdatering kl. 13.35: I en tidigare version av texten uppgavs denna siffra till 19 procent. Korrekt är 16 procent.

Läs mer: 

Tidningen Balans följer utvecklingen av coronaviruset och hur den påverkar dig i din yrkesroll, och på  samlas alla artiklar från Balans, tidningen Resultat och andra relevanta källor.

Missa inget!

Med Balans nyhetsbrev får du varannan vecka det senaste från revisions- och rådgivningsbranschen.

Du behöver godkänna cookiepolicyn för att kunna se formuläret.

utgiven av

Ansvarig utgivare