Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
– Det finns många ännu olösta frågor, säger Peter Lindstrand. Foto: Knut Koivisto
Karriär

2021.06.10

Ny ordförande med skatt på agendan

Skatt som hållbarhetsfråga ligger definitivt på bordet. Men viktigt är också att råda bot på föreställningen om skatterådgivaren som en möjliggörare för skatteundandragande. Det säger Peter Lindstrand, ny ordförande i FAR:s Strategigrupp Skatt.

text:

Sofia Hadjipetri Glantz

foto:

Knut Koivisto

1 juni tog Peter Lindstrand över rollen som ordförande för FAR:s Strategigrupp Skatt, . En av sakerna han understryker är att skatt som hållbarhetsfråga är viktigt för FAR som organisation att engagera sig i.

– Skatt är ett av de strategiska områden varje företag har att förhålla sig till i en väl hanterad och hållbar verksamhet. Vi måste som rådgivare därför omfamna den här diskussionen och ta hand om den på ett bra sätt. Hållbarhetsfrågan bubblar hela tiden, säger Peter Lindstrand till Balans.

Lång erfarenhet av skatterådgivning

Han har varit skatterådgivare på PwC i 25 år, varav de senaste tio åren som auktoriserad sådan. Han har också suttit i Strategigrupp Skatt i drygt två år, innan han nyligen axlade rollen som ordförande. Förutom att framhålla hållbarhet som ett hett ämne inom skatt, pekar Peter Lindstrand på att frågan om transparensen och rapporteringsskyldigheten för skatterådgivare (DAC6) har varit ett energikrävande arbete hos alla rådgivare.

– Vi jobbar fortfarande med att i samtal med Skatteverket få fram tydliga riktlinjer och på andra sätt mejsla ut exakt vad som gäller inom DAC6, säger Peter Lindstrand.

– Hos våra medlemsföretag finns arbetsgrupper och specialister som jobbar aktivt med tolkningen av reglerna. DAC6 tolkas inte alltid på samma sätt i de länder vi verkar i. Det är också intressant att långt färre arrangemang hittills har rapporterats än vad Skatteverket och lagstiftaren förväntat sig, fortsätter han.

Många skattefrågor på g

Andra skatteämnen i ropet är 3:12-reglerna, stöd och skatteregler i spåret av pandemin samt en eventuell skattereform. Även företrädaransvaret och förändrade källskatteregler är sådant som berör skatterådgivare på sikt. Just att skatteområdet är så föränderligt och tvingar dess utövare att ständigt ha ett finger i luften är en av fördelarna med yrket, säger Peter Lindstrand. Och han betonar vikten av auktorisationen.

– Auktorisationen stödjer rådgivarens renommé. Genom den vidmakthåller vi förtroendet för yrkesrollen och vad vi står för, säger han och tillägger:

– Det finns ett medietryck och det är lätt att gå fel i diskussionerna. Det har ibland framförts en uppfattning att skatterådgivaren är en möjliggörare för företag att undvika betala den skatt de ”borde”. Det är inte det vi gör och står för – och det tycker jag att vi förmedlar på ett bra sätt.

Missa inget!

Med Balans nyhetsbrev får du varannan vecka det senaste från revisions- och rådgivningsbranschen.

Du behöver godkänna cookiepolicyn för att kunna se formuläret.

utgiven av

Ansvarig utgivare