Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
– I den nya momslagen är förändringar gjorda som jag tycker borde innebära att vi ska kunna tillämpa internmoms på samma sätt som i Danmark, säger Anna Sandberg Nilsson på Svenskt Näringsliv. Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB
Yrkesvardag

2023.05.12

Ny lag om internmoms men kritiken kvarstår

Riksdagen har beslutat om en ny momslag. Bland annat ska det bli slut på oklarheter kring moms för ideella föreningar. Men Skatteverket anser att ingenting ändras i sak. Och från flera håll kommer nu kritik.

text:

Björn Dickson

– Riksdagen antar en ny lag och inom idrottsrörelsen och andra ideella föreningar tror man att frågan är löst. Sedan kommer Skatteverket och drar en helt annan slutsats. För revisorer och skatterådgivare kvarstår oklarheterna. Det är irriterande, säger FAR:s skatteexpert Hans Peter Larsson. 

Riksdagen har tidigare pekat på oklarheter kring vad som gäller när ideella föreningar delar på kostnader, den så kallade internmomsen. Ideella föreningar som idrottsrörelsen, studieförbund, fackförbund, arbetsgivareförbund och registrerade trossamfund är normalt inte skattskyldiga till moms, inte momsregistrerade och kan inte heller göra momsavdrag.  

– För revisorer och skatterådgivare kvarstår oklarheterna. Det är irriterande, säger FAR:s skatteexpert Hans Peter Larsson. Foto: Christian Gustavson

Fristående grupp 

Men i dag kan inte en fristående grupp av föreningar sälja en tjänst internt utan risk för skattskyldighet och momsregistrering. 

Anna Sandberg Nilsson, expert på mervärdesskatt på Svenskt Näringsliv, har i sin blogg nämnt ett konkret exempel på vad som kan hända med den svenska tillämpningen av EU-direktivet: 

”Jo, idag uppstår problem när flera föreningar inte kan dela på exempelvis ett kansli utan att det uppstår krav på en momsregistrering och extra momskostnader.” 

Riksdagen har beslutat om en lagändring som ska lösa detta problem från den 1 juli 2023. 

I riksdagens beslut heter det att ”Den nya lagen innebär en anpassning till EU:s mervärdesskattedirektiv, och ska därför inte kunna tillämpas snävare än direktivet. Enligt EU-domstolens praxis ska hänsyn tas till syftet med undantaget från momsplikten, nämligen att stödja civilsamhället. Undantaget får inte tolkas så restriktivt att det förlorar sin effekt.” 

Inte heller Skatteverket

Men inte heller Skatteverket anser att den nya lagen ändrar någonting i sak när det gäller undantag från moms för ideella föreningar inom idrottsrörelsen eller bland trossamfund, till exempel. 

– På den punkten ändrar den nya lagen inte Skatteverkets syn. Vi har sedan tidigare tolkat lagen i enlighet med EU-rätten såsom Högsta förvaltningsdomstolen kommit fram till. Nu anpassas lagens utformning till momsdirektivet och därmed bekräftas den tolkning som Skatteverket redan uttalat, säger Pia Kjell, rättslig expert på Skatteverket. 

Anna Sandberg Nilsson på Svenskt Näringsliv tycker att internmoms borde tillämpas på ett annat sätt än i dag. 

– I Sverige har vi i den gamla momslagen infört EU-direktivet på ett så snävt sätt att det är omöjligt att tillämpa. I den nya momslagen är förändringar gjorda som jag tycker borde innebära att vi ska kunna tillämpa internmoms på samma sätt som i Danmark, säger Anna Sandberg Nilsson. 

 

Läs även:

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare