Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Yrkesvardag

2022.09.02

Ny kartläggning av korruptionen beställd

Regeringen vill veta hur utbredd korruptionen är inom kommuner och regioner. Statskontoret har fått uppdraget att göra en kartläggning och ska också ge tips på åtgärder.

text:

Björn Dickson

– Genom denna kartläggning kan förhoppningsvis förutsättningarna för att motverka korruption bli större, säger FAR:s chefsjurist, Maria Lantz.

Regeringen skriver att syftet med kartläggningen är att höja kunskapsnivån om risker inom kommuner och regioner och samtidigt förbättra förutsättningarna för kommuner och regioner att motverka korruption.

Uppdraget till Statskontoret presenterades i somras och har tre delar:

  • Statskontoret ska lämna en lägesbild av förekomsten av korruption, korruptionsrisker och arbetssätt inom kommuner och regioner.
  • Analysera lägesbilden.
  • Föreslå eventuella åtgärder för att korruptionen ska kunna motverkas ytterligare inom sektorn.

Statskontoret ska löpande informera finansdepartementet om uppdragets genomförande.

Kartläggningen ska presenteras den 15 juni 2023.

Maria Lantz säger att arbetet mot korruption är viktigt och att förutsättningen för ett framgångsrikt antikorruptionsarbete är en djupare förståelse kring vilka typer av ageranden som begreppet korruption omfattar.

Maria Lantz. Foto: Christian Gustavsson

– Genom denna kartläggning kan förhoppningsvis förutsättningarna för att motverka korruption bli större. FAR är därför positiv till att regeringen har gett detta uppdrag till Statskontoret och vi ser fram emot att få ta del av resultatet så att vi kan hjälpa och stärka våra medlemmar som i sin tur kan hjälpa näringsliv och samhälle, säger Maria Lantz i en kommentar till Balans.

I juni i år tillsattes också en utredning om övergångsrestriktioner efter vissa anställningar och uppdrag i offentliga verksamheter.
Syftet med den utredningen är att minska risken för korruption och intressekonflikter i de offentliga verksamheterna. Den utredningen ska lämna förslag om karens när personer går från offentliga anställningar eller uppdrag inom offentlig verksamhet till andra uppdrag. Den utredningen ska vara klar i slutet av augusti 2023.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare