Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2022.03.17

Ny digital standard för inkomst­deklaration 2 på gång

Snart lanserar Skatteverket en ny taxonomi för inkomstdeklaration 2. Något som kommer att underlätta både för företagare och byråerna som hjälper sina kunder med inlämning av deklarationen.

text:

Sofia Hadjipetri Glantz

En ny digital standard för inkomstdeklaration 2 blir snart verklighet, efter ett samarbete mellan Skatteverket, Bolagsverket, Bokföringsnämnden, SCB och Finansinspektionen.

Kortfattat innebär det att Skatteverket har byggt en taxonomi för inkomstdeklaration 2 och därmed definierat deklarationens olika begrepp, kopplade till den etablerade XBRL-standarden. Det kan handla om att i taxonomin skriva dokumentationstexter som förklarar betydelsen av olika begrepp, eller referera till lagtexter, rättsfall och baskonton.

Mats Rastman. Foto: Jeanette Andersson

– Tack vare taxonomierna förenklas digital inlämning till olika myndigheter, exempelvis går det att återanvända begrepp och lägga till dessa i årsredovisningar eller i andra rapporter, säger Mats Rastman, verksamhetsutvecklare på skatteavdelningen på Skatteverket, och tillägger:

– FAR, liksom programvaruleverantörer och byråer, har varit med och bidragit i arbetet. Tanken är att man ska kunna använda samma standarder och göra myndighetsrapporteringen så lik som möjligt.

Mats Rastman menar att det blir ett smidigare förfarande för både företagare som sköter sin egen digitala inlämning av deklarationen och byråer som hjälper kunderna.

– I dag finns redan digital inlämning av årsredovisning för aktiebolagen, därför ligger det nära till hands att kunna lämna in inkomstdeklaration 2 med samma standard och med en liknande API-lösning. Det här skapar mervärde.

I stället för att logga in i Skatteverkets e-tjänster, ska kunden kunna sköta sina rapporteringar i den miljö denne redan befinner sig i.

Är en sådan lösning på gång för fler företagsformer än aktiebolag?

– Det kan tänkas att vi även vill använda XBRL-standarden för andra deklarationsblanketter. Jag tänker på ideella föreningar, stiftelser och handelsbolag. Men det beror på vilka tjänster vi ska bygga för de andra företagsformerna, det är inte säkert att det passar för alla, svarar Mats Rastman.

Taxonomin för inkomstdeklaration 2 har lagts ut för publik granskning och nu ska Skatteverket samla in synpunkter. Planen är att lansera taxonomin 24 maj. Öppning av tjänsten förväntas bli i början av september. Tiden däremellan behöver programvaruföretagen jobba med att anpassa sina programvaror till den nya tjänsten.

 

Mer om digital inlämning:

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare