Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Petra Örjegren

2022.06.27

Nu ska entreprenörs­skatten utredas igen

Jag tror inte att det är någon skatteregel som väcker lika många känslor hos näringslivet som 3:12 regelverket.

Det handlar både om en frustration över svårigheterna att förstå och oro över förändringar som inte går att förutse.

Senast dessa regler utreddes var 2017. Då försökte dåvarande regering driva igenom stora förändringar som hade lett till ett väsentligt försämrat skatteläge för fåmansbolagen.

Det var vår nuvarande statminister som drev frågan hårt, då som finansminister, och hävdade att förändringarna hon föreslog bara skulle påverka företagarna som ”dricker champagne på Stureplan”, vilket vi alla som är insatta vet inte är sant. Förslaget den gången ledde till massiv kritik från näringslivet och det gick så långt att det hotades om misstroendevotum i riksdagen.

De direktiv som nu lagts fram har en helt annan tonalitet än sist. Mikael Damberg har betonat att syftet inte ska vara att ”dra in mer pengar till statskassan” utan att den viktigaste anledningen till utredningen ska vara att förenkla.

Direktivet lyfter även att reglerna ska syfta till att stimulera entreprenörskap och tillväxt. Utredaren har getts ett relativt brett mandat. Dock begränsas utredningen genom att inte tillåtas lägga förslag som minskar skatteintäkterna. Inriktningen verkar vara att göra om regelverket på ett skatteintäktsneutralt sätt.

Det ligger nära till hands att tro att detta utspel är ett sätt att plocka upp punkten från januariavtalet och begrava frågan under valdebatten genom att lova en utredning.

Entreprenörsskatten, som den ofta kallas, har sedan den tillkom för 30 år sedan bidragit till statskassan på ett betydande sätt. Den har även bidragit genom att stimulera en ökad sysselsättning.

I de företag som räknas till fåmansbolag har antalet anställda nästan fördubblats sedan 2001. Medan vi inte alls ser samma utveckling i andra bolag, i dessa har antalet anställda istället sjunkit.

Att skattereglerna för entreprenörerna uppmuntrar till att anställa – och verkar motiverande för ökad lönsamhet – är otroligt viktigt för Sveriges tillväxt och välfärd och får inte glömmas bort i utredningen.

Det är det även viktigt att våra företag får en stadig spelplan.

Vi behöver ett regelverk som är långsiktigt, förutsägbart och stabilt. Att som nu konstant ha denna fråga på bordet – och genomföra utredning efter utredning – leder till en skadlig osäkerhet hos våra företagare.

Så sent som 2021 gjorde Magdalena Andersson ett utspel om att förändra 3:12 reglerna, då som en väg att höja kapitalbeskattningen. Bara att det finns ett hot om en försämring gör att många företagare ”tömmer” sina K10:or och ger bolaget en lägre soliditet som följd. Kapitalet som tas ut hade många gånger gjort bättre nytta om det hade fått stanna och arbeta i företaget.

När väl utredningen är klar och ett förslag ligger på bordet önskar jag att det är ett förslag med ett enklare regelverk och att det gynnar ägarlett företagande. Därutöver hoppas jag på en bred politisk uppslutning så vi slipper att denna fråga blossar upp igen om ett par år.

Med detta önskar jag er alla en riktigt härlig sommar utan allt för många regelverk att följa.

 

Fler branschkrönikor av Petra Örjegren:

Det här är en krönika på Balans. Åsikter och synpunkter som framförs är författarens egna.

Vill du också skriva en krönika?

Hör av dig till redaktionen@far.se

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare