Detta är en annons från Wint
Post banner
Yrkesvardag

“Nu kan redovisningskonsultens expertis göra den stora skillnaden”

Det ekonomiska läget i Sverige och världen är fortsatt pressat och många företag balanserar på en slak lina med sin ekonomi just nu. I och med detta blir redovisningskonsultens arbete viktigare än någonsin, menar Nathalie Björnman, projektledare på Wint.

Det ekonomiska läget i Sverige och världen är fortsatt pressat och många företag balanserar på en slak lina med sin ekonomi just nu. I och med detta blir redovisningskonsultens arbete viktigare än någonsin, menar Nathalie Björnman, projektledare på Wint.

Det är tuffa tider för många företag just nu. Corona-pandemin följdes av Rysslands invasion av Ukraina och med den kom en lågkonjunktur och inflation som fått såväl privatpersoner som företag att strama åt sina plånböcker.

– Det är ett nytt läge för många företagare som inte riktigt vet hur de ska agera och vilka åtgärder de kan vidta för att hålla koll på sin ekonomi. De behöver helt enkelt stöd från kunniga ekonomer för att få hjälp med att strukturera och navigera genom tuffa tider, menar Nathalie Björnman, projektledare på den automatiserade fullservicetjänsten Wint.

Professionell rådgiving kan vara avgörande

Wint, som genom åren gjort snabb framfart på marknaden genom att automatisera den löpande bokföringen för sina kunder, har det senaste också tecknat flera avtal med traditionella redovisningsbyråer för att skapa ett gemensamt erbjudande om automatiserad bokföring i kombination med professionell rådgivning.

– Min uppfattning är att redovisningskonsultens expertis kan vara den stora skillnaden för många företagare som famlar med sin ekonomi just nu. Men då menar jag framförallt rådgivningsexpertis – att kunna stötta och ge värdefulla tips som hjälper företag framåt – inte att knacka med den löpande bokföringen eller göra kundernas bokslut, säger Nathalie Björnman och fortsätter:

– Jag är övertygad om att allt det manuella arbete som många redovisningskonsulter gör för sina kunder stjäl tid från mer värdeskapande delar som gör större nytta för kunden. Det är också därför vi på Wint vill teckna fler samarbeten med byråer framöver, berättar hon.

Automatisering öppnar för försäljning av värdeskapande rådgivning

Samarbetsformen som Wint initierar innebär nämligen att Wint köper en del av redovisningsbyråernas kundstock och automatiserar deras bokföring i Wints fullservicetjänst.

Byrån behåller dock kundkontakten och kan erbjuda värdeskapande rådgivning och ekonomisk stöttning, precis som vanligt. Samarbetet frigör således tid från redan pressade redovisningskonsulter som slipper jobba med manuell bokföring och bokslut och kan använda sin kunskap där den behövs som mest.

Dessutom finns en ekonomisk uppgörelse i bakgrunden som är mycket förmånlig för redovisningsbyrån. Wint betalar en inledande klumpsumma vid förvärvet av kunderna och byrån får därefter en löpande kickback så länge kunden är kvar i Wint. På så sätt får byrån en passiv inkomst från sina kunder, samtidigt som den håller fast vid kundansvaret och kan fortsätta ta betalt för sin rådgivning.

– Jag är övertygad om att de samarbeten vi inlett hittills är ett första steg mot att skapa framtidens bokföringslösning, där allt löpande hanteras per automatik och konsulten bistår med expertis kring uppföljning, rådgivning och strategi, avslutar Nathalie Björnman.

Läs mer om Wints samarbeten med redovisningsbyråer på

utgiven av

Ansvarig utgivare