Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2022.12.15

Nu införs ISQM – tänk på det här

Nu träder riskhanteringssystemet ISQM i kraft. Mikael Winkvist, konsult som arbetar på uppdrag av FAR, pekar på risken att man antingen gör för mycket eller för lite i sitt arbete med ISQM.

text:

Björn Dickson

Här delar Mikael Winkvist med sig av goda råd. Frågor som man bör ställa sig är: Har jag gjort min riskanalys med tanke på kvalitetsmålen? Hur stor är risken att vi inte når kvalitetsmålen i vårt företag?

Mikael Winkvist, konsult som arbetar på uppdrag av FAR.

– Dessa frågor bör man ha tänkt igenom vid det här laget. Det är hög tid att ha riskanalys och motåtgärder på plats. Annars är man sent ute, säger Mikael Winkvist.

Han säger att det gäller att skilja mellan obligatoriska krav, å ena sidan och exempel å den andra, när man använder FAR:s mall för riskanalys. Kvalitetsmålen är obligatoriska medan FAR:s mallar också innehåller risker som bara finns med som exempel och inspiration för hur man kan tänka när man identifierar riskerna.

Inte huggna i sten

– FAR:s mallar är inte huggna i sten och vilka risker man fyller dem med beror på vilket företag som man arbetar i. Riskerna ser olika ut beroende på en rad faktorer, säger Mikael Winkvist.

Han nämner några exempel på sådana faktorer: Är företaget stort eller litet? Vilka kunder är man inriktad på, små eller stora företag? Är kunderna noterade företag? Är kunderna stiftelser? Tillhör företaget ett nätverk?

Och en uppenbar risk är att en revisionsbyrå antingen gör för mycket eller för lite. Man kanske anställer en person för att hantera kvalitetsstyrningssystemet.

– Men det kan vara något som man gör i onödan, man har överskattat kravet på processer och kontroller. Eller så har man underskattat behovet och då finns risken att man arbetar ihjäl sig, säger Mikael Winkvist.

Han utvecklar:

– Därför är det så viktigt att bedöma nivån på risken. Det är något som man i regel gör intuitivt men bedömningen av risknivån bör också dokumenteras och därför innehåller FAR:s uppdaterade mall för riskanalys en ny kolumn för sannolikhet.

I olika termer

Ofta när man bedömer risk tänker man i olika termer:

  • Hur sannolikt är det att denna risk inträffar?
  • Om risken inträffar, hur påverkas vårt företag?

– Genom att beakta detta kan man också anpassa omfattningen av de motåtgärder som man tycker behövs, säger Mikael Winkvist.

Han tror att många revisionsbyråer ligger bra till i sitt arbete med ISQM.

– Men om man är ute i sista stund och måste sätta sig in i vad som gäller är det bästa man kan göra, som ett första steg, att ta till sig FAR:s vägledning, säger Mikael Winkvist.

 

Läs mer!

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare