Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2021.09.27

Nu förändras stödet för korttidsarbetet – tänk på det här när du hjälper din kund

1 oktober skärps korttidsstödet då Tillväxtverket gör en ny bedömning av situationen i samhället. Så här påverkas dina kunder av förändringarna.

text:

Charlotta Marténg

Sedan 2014 har det funnits ett system med korttidsstöd i Sverige. 2020 infördes ett permanent och öppet stöd, som komplement till det tidigare systemet.

Det permanenta stödet har varit utökat med ett tillfälligt stöd, riktat till verksamheter med ekonomiska svårigheter som en direkt följd av coronapandemin, och stödet har haft extra förmånliga villkor.

Nya bedömningar
Nu förändras spelplanen igen. Det tillfälliga stödet slutar gälla sista september och Tillväxtverket gör nya bedömningar enligt lagens krav, eftersom förutsättningarna för det ordinarie stödet för korttidsarbete delvis ser annorlunda ut, skriver myndigheten på sin webb.

− Förhoppningen är att behovet av att söka stöd kommer att minska drastiskt när samhället åter öppnar upp, säger Sara Lissdaniels, auktoriserad revisor på FAR som ofta sitter med medlemmarnas frågor på sitt bord.

Sara Lissdaniels. Foto: Christian Gustavsson

Merparten får inte rätt till stöd
Förändringarna som träder i kraft 1 oktober betyder enligt information från Tillväxtverket att merparten av de företag som fått stöd under pandemin inte kommer att ha rätt till stöd framöver.

Orsaken är ändrad subventionsgrad och permitteringsgrad men framför allt att det finns ett karenskrav i den permanenta lagen för stöd vid korttidsarbete.

Karensregeln omfattar företag som fått korttidsstöd för 2020 och Tillväxtverket skriver på sin webb att ”företag som har rätt söka stöd vid korttidsarbete enligt den permanenta lagen från och med 1 oktober är de som tidigare inte fått stöd eller som bara haft stöd under 2021.”

Enligt myndigheten finns också andra förutsättningar och regler som skiljer den permanenta lagen från de tillfälliga stöden som funnits under pandemin.

Så här skriver Tillväxtverket:

Några förutsättningar för att vara berättigad stöd enligt den permanenta lagen (2013:948):

  1. De ekonomiska svårigheterna ska vara tillfälliga, allvarliga och orsakade av förhållanden utom arbetsgivarens kontroll.
  2. Arbetsgivaren ska ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft.
  3. Företag som har fått stöd för korttidsarbete under 2020 har en karenstid på 24 månader från sista stödmånaden i stödperioden.

Tillväxtverket listar några av villkoren på sin webb:

  1. De ekonomiska svårigheterna ska rimligen inte ha kunnat förutses.
  2. Permitteringsgraderna är 20, 40 och 60 procent.
  3. Staten står för en tredjedel av lönekostnaderna.
  4. Arbetstagare kan inte få stöd under uppsägningstid.
  5. Arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj är inte berättigad till stöd.

− I nuläget när det utökade tillfälliga stödet upphör har FAR inte planerat att arbeta fram några uppdaterade mallar. Däremot har vi vår medlemsrådgivning som kan stötta om det krävs att revisor ska lämna yttrande för stödet, säger Sara Lissdaniels på FAR.

Från och med 1 oktober till och med 31 mars hanteras stödet av Tillväxtverket och ansökan görs via myndighetens webbplats.

1 april 2022 tar Skatteverket över hanteringen. Ärenden kommer inte att flyttas mellan myndigheterna utan Tillväxtverket kommer att hantera de ärenden myndigheten fått in till och med sista mars 2022 och fram till dess att de är avslutade.

Missa inget!

Med Balans nyhetsbrev får du varannan vecka det senaste från revisions- och rådgivningsbranschen.

Du behöver godkänna cookiepolicyn för att kunna se formuläret.

utgiven av

Ansvarig utgivare